Autor textu: TASR
03.06.2021

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach skúma nový koronavírus

Výskumom chcú tiež odhaliť rozdiely v imunitnom systéme pacientov s asymptomatickým, miernym a prudkým priebehom ochorenia, ako aj rozdiely v proteóme pamäťových buniek imunitného systému.

Ilustračná snímka, FOTO: TASR/AFP-Thibault Savary

Košice 3. júna (TASR) – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach pokračuje v skúmaní nového koronavírusu. Prostredníctvom výsledkov projektu za viac ako 6,31 milióna eur chce prispieť k zlepšeniu liečby ochorenia COVID-19, predísť trvalým následkom po jeho prekonaní a úmrtiam. Pre TASR to za LF UPJŠ uviedol dekan fakulty a garant projektu Daniel Pella.

Hlavnou aktivitou projektu je výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov u pacientov s ochorením COVID-19. „Projekt prináša návrh uceleného konceptu výskumu od epidemiológie s cieľom získania reálneho obrazu kolektívnej imunity, cez identifikáciu kardiovaskulárnych následkov prekonania COVID-19 až po výskum imunity na úrovni proteómu periférnych leukocytov,“ spresnil.

Čo sa týka kolektívnej imunity, tú zisťovali testovaním protilátok zhruba u 10.000 dobrovoľníkov koncom apríla. Aktuálne pracujú na vytvorení databázy s popisom základných anamnestických údajov, predpokladaného klinického priebehu ochorenia, ako aj vytvorení biobanky vzoriek krvi na ďalšie imunologické, biochemické, respektíve genetické/epigenetické vyšetrenia.

Ďalším cieľom je určiť zmeny v proteóme buniek imunitného systému po prekonaní COVID-19 a po vakcinácii mRNA či vektorovými vakcínami. „Namerané zmeny aktivity signálnych dráh leukocytov by mohli byť terčom pre vývoj imunoterapie, komplexný manažment pacientov počas hospitalizácie a súčasne meradlom účinnosti vyvíjaných vakcín proti SARS-CoV-2,“ doplnil Pella s tým, že súčasťou projektu je aj sledovanie pacientov, ktorí boli pre COVID-19 hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach.

Výskumom chcú tiež odhaliť rozdiely v imunitnom systéme pacientov s asymptomatickým, miernym a prudkým priebehom ochorenia, ako aj rozdiely v proteóme pamäťových buniek imunitného systému. Podľa jeho slov je význam takých poznatkov pre celosvetové zvládnutie pandémie rozhodujúci, a to spoločne s potenciálom zmierniť dlhodobé následky prekonania ochorenia.

Na projekte sa bude podieľať spolu 17 vedecko-výskumných pracovníkov LF UPJŠ, súčasťou tímu budú aj zahraniční experti či doktorandi.

LF UPJŠ získala na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške takmer šiestich miliónov eur. Vlastné zdroje fakulty predstavujú približne 315.000 eur. Projekt má trvať do júna 2023.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]