Autor textu: TASR
03.05.2021

Žiadosti o prijatie detí do MŠ organizujú Levice elektronickou poštou

 Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje. 

Ilustračná snímka, FOTO TASR - Martin Baumann

Levice 3. mája (TASR) – V Leviciach sa začal v pondelok zápis detí do 11 materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podávanie žiadostí organizuje samospráva bez osobnej prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov, a to elektronickou poštou, prípadne listinnou formou prostredníctvom pošty, upozornila Adriana Macáková z levického mestského úradu. Podávanie žiadostí potrvá do konca mája. Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, čiže deti narodené od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

V prípade žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nevyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.


Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]