Autor textu: TASR
28.04.2021

28. apríl v histórii Slovenska

Zomrel v Banskej Bystrici štúrovský básnik JÁN BOTTO.

Portrét slovenského básnika Jána Bottu. Foto: Archív TASR

OSOBNOSTI

1881 - Zomrel v Banskej Bystrici štúrovský básnik JÁN BOTTO, ktorého najvýznamnejšou básnickou skladbou je z deviatich spevov zložená Smrť Jánošíkova. Medzi jeho ďalšie známe básnické diela patria napríklad balady: Žltá ľalia, Ctibor alebo Margita a Besná. Narodil sa 27.1.1829.
      
1888 - Narodila sa v Banskej Štiavnici skladateľka, klaviristka a pedagogička ANGELA CZICZKOVÁ. Zomrela 15.2.1973.
      
1922 - Narodila sa v Červenej Skale (dnes časť obce Šumiac) prozaička, publicistka, autorka literatúry pre deti a mládež KLÁRA JARUNKOVÁ. Zomrela 11.7.2005.
      
1925 - Narodil sa v Malých Brestovanoch (dnes Brestovany) publicista, novinár a režisér MICHAL LOŠONSKÝ. V roku 1949 emigroval do zahraničia. Od roku 1953 pracoval v Rádiu Slobodná Európa, v ktorom sa do roku 1990 prihováral poslucháčom aj pod pseudonymom Michal Želiar.
      
1931 - Zomrel v Martine projektant novej budovy Matice slovenskej a iných verejných budov JÁN PALKOVIČ, spoluzakladateľ a prvý tajomník Organizačnej jednoty staviteľov pre Slovensko. Narodil sa 4.11.1892.
      
1934 - Narodil sa v Dvoranoch nad Nitrou hudobný skladateľ a pedagóg JOZEF GAHÉR. Zomrel 12.3.2013.
      
1935 - Narodila sa v Ružomberku sinologička, prekladateľka, literárna vedkyňa a historička čínskej kultúry ANNA DOLEŽALOVÁ-VLČKOVÁ. Zomrela 23.10.1992.
      
1937 - Narodil sa v Bežovciach básnik a prekladateľ JURAJ ANDRIČÍK. Zomrel 29.1.2017.
      
1954 - Narodila sa v Liptovskom Mikuláši poetka ANNA ONDREJKOVÁ.
      
1960 - Narodil sa v Devínskej Novej Vsi (mestská časť Bratislavy) prozaik, publicista, bývalý šéfredaktor internetového časopisu inZine PETER PIŠŤANEK. Autor kníh Rivers of Babylon Fredyho koniec, Mladý Dônč či Muzika. Zomrel 22.3.2015.
      
2006 - Zomrel v Bratislave hudobník a líder skupiny LOJZO (Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva) MARIÁN KOCHANSKÝ. Narodil sa 4.6.1955.

UDALOSTI

1401 - Na Budínskom hrade (dnes súčasť Budapešti) uväznili uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Zajali ho uhorskí magnáti, vedení ostrihomským arcibiskupom Jánom z Kaniže a palatínom Detrikom Bebekom.
      
1926 - Operný súbor Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave uviedol premiéru prvej slovenskej opery Kováč Wieland od skladateľa Jána Levoslava Bellu.
      
1948 - Ústavodarné Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo znárodňovacie zákony v stavebníctve, veľkoobchode, zahraničnom obchode a podnikoch s viac ako 50 zamestnancami.
      
​​​​​​​1950 - Akcia P: V Prešove sa uskutočnil komunistickým režimom zorganizovaný sobor (zhromaždenie) gréckokatolíckej cirkvi, na ktorom bolo deklarované, že gréckokatolícka cirkev je v Československej republike rozpustená a jej duchovní spolu s veriacimi sa stávajú veriacimi pravoslávnej cirkvi. Gréckokatolícka cirkev bola obnovená v júni 1968.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]