Autor textu: Radoslav Sunitra
29.03.2021

V Palíne oslávili Svetový deň vody online konferenciou, netradičnými pokusmi a aktivitami

Konferencia mala i svojho konferenciera z radov žiakov.

Žiaci MŠ vytvorili plagát vodného ekosystému

Bratislava 29.03.2021 (Skolske.sk)

22. marec je Svetovým dňom vody a pripomenuli si ho žiaci i učitelia zo Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Tí zorganizovali v tento deň pod vedením pani učiteľky RNDr. Ľ. Moskaľovej pre žiakov II. stupňa 1. žiacku online konferenciu, ktorej nosnou témou bola práve voda. Vyučujúci zadali žiakom v rámci dištančného vyučovania úlohy z jednotlivých predmetov, vďaka ktorým chceli vyzdvihnúť dôležitosť tejto jedinečnej tekutiny. Žiaci túto výzvu privítali a vytvorili zaujímavé prezentácie, ktoré predstavili na spomínanej žiackej konferencii.

pic
Vodný ekosystém našich škôlkarov

Konferencia mala i svojho konferenciera z radov žiakov. Bol ním piatak Martin Bady a práve jemu patrilo sprievodné slovo. Svojej úlohy sa zhostil bravúrne a každý príspevok zaujímavo ohlásil. Úvod patril žiakom šiesteho ročníka, ktorí krásu a výnimočnosť vody ospievali v básni. Siedmaci si pripravili vydarenú prezentáciu a v nej predstavili dôležité fakty o vode, napr. prečo sa ráno objavuje rosa, prečo prší.

Tvorcovia tejto 1. žiackej online konferencie nezabudli ani na cudzie jazyky, a tak sa poslucháči mohli oboznámiť s kolobehom vody v anglickom jazyku. O ten sa postarali naši deviataci. V rámci konferencie sme sa zaoberali aj témou kontaminácie vody, keďže človek je najväčším znečisťovateľom vody. Obsiahnuť a spracovať túto veľmi akútnu a aktuálnu tému sa podarilo žiakom VIII.A.

pic
Žiaci I. stupňa si vyskúšali rôzne pokusy s vodou

​​​​​​​Piataci nám porozprávali o rastlinách a živočíchoch, ktorých domovom je práve vodný ekosystém a o pozitívnych i negatívnych stránkach výstavby vodných elektrární nám svojou troškou prispeli do online konferencie opäť deviataci.

Bolo vidieť, že žiaci pri tvorbe príspevkov vyhľadali množstvo informácií a strávili veľa času, aby mohli svojich rovesníkov dostatočne oboznámiť s aktuálnymi poznatkami. Musíme vyzdvihnúť rovnako aj zmysel pre zodpovednosť.  

Ďalšou témou, ktorú žiaci spracovali, bolo Vodstvo Slovenska. VIII. B predstavila naše najvýznamnejšie rieky, jazerá, nádrže, minerálne a termálne pramene, všestranné využitie vody ako jedinečnej a nijak inak nenahraditeľnej tekutiny.
​​​​​​​
Záver patril umeleckému opisu vodného skupenstva, ktorým nás potešili znova žiaci VIII.A. Na obdobie, keď Stredozemné more križovali grécke lode a morská cesta sa stala dôležitou súčasťou obchodu, sa pozreli šiestaci.  Po skončení konferencie čakal žiakov ešte zaujímavý online kvíz, v ktorom si mohli overiť nadobudnuté vedomosti.

pic
Pokusy s vodou

​​​​​​​Trochu iný deň zažili aj žiaci I. stupňa, keďže pre nich vyučujúce pripravili množstvo krásnych pokusov s vodou. Mali možnosť sledovať „chodiacu vodu,“ mliečny pokus alebo plávajúce spinky. Zaujímavé bolo pre nich sledovať pokus, kde v nádobke s vodou boli kancelárske spinky posypané čiernym korením a priliali k tomu kvapku saponátu. Výsledkom bolo to, že saponát sa rozprestrel do plochy a odhrnul korenie. Všetci žiaci si v tento deň obliekli oblečenie modrej farby.

pic
Ďalší zaujímavý pokus s vodou

​​​​​​​Naši najmenší, deti z materskej školy, prišli v tento deň taktiež oblečení vo farbe vody, takže všetko naokolo bolo modré. S pani učiteľkami sa rozprávali o vode a jej dôležitosti. Zistili, kde všade je voda potrebná, kde sa využíva. Pozreli si o nej prezentáciu a dozvedeli sa o kolobehu vody v prírode. Získané vedomosti využili pri tvorbe plagátu, v ktorom nechýbalo jazierko, rastlinky i živočíchy žijúce pri vode i v nej. V duchu tejto unikátnej tekutiny sa nieslo celé dopoludnie. Deti identifikovali živočíchy, pomenúvali ryby, ktoré u nás žijú. Okrem toho kreslili, vyfarbovali, vystrihovali obrázky a pri pohybových hrách „Na rybára,“ „Pláva kačka po jazere“ si zaspievali pesničky. Svetový deň vody ukončili deti z materskej školy pobytom na čerstvom vzduchu spojeným s kreslením kolobehu vody pomocou kried na chodník.

pic
Vodný ekosystém na chodníku

​​​​​​​Ostáva len veriť, že si tieto informácie vezmú k srdcu všetci obyvatelia našej planéty, aby čistá voda ako naša najvzácnejšia tekutina bola aj v budúcnosti pre nás všetkých samozrejmosťou,  preto si ju musíme všetci začať vážiť.    

pic
Kolobeh vody detí z MŠ
pic
Jeden z pokusov s najcennejšou tekutinou
pic
Pokus sa nám podaril

Mgr. Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Čo treba vedieť o koronavíruse

Apríl 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]