Autor textu: Mária Tarišková
12.02.2021

Ako pracovať so sebavedomím detí v kolektíve

Príliš veľká miera sebaúcty u detí spôsobuje, že sa správajú voči kamarátom nadradene, povyšujú sa nad nimi. 

Foto: Vnímavé deti 

Bratislava 12.02.2021 (Skolske.sk/OTS)

Sebapodceňovanie zase môže viesť k slabým školským výkonom alebo vyhýbaniu sa kamarátom. Rady detskej psychologičky o správnom budovaní sebahodnoty detí a o základoch ich zdravej sebaúcty.

Nezdravá miera sebaúcty sa prejaví navonok na prvý pohľad diametrálne rozdielnymi prejavmi správania, konkrétne prejavmi nadradenosti, zdôrazňovaním vlastnej dôležitosti a devalváciou hodnoty iných, ich ponižovaním.

Opačným prejavom je sebapodceňovanie, podriaďovanie sa iným a sociálna inhibícia, ale aj podávanie podpriemerných výkonov v škole.

Aby dieťa bolo správne sebavedomé, musí samo seba dostatočne poznať a identifikovať sa samo so sebou. Toto sebauvedomenie má niekoľko fáz, deje sa v podstate od narodenia dieťaťa až po dospelosť.
 
Rozhodne je preto na mieste, keď im my, dospelí, budeme na tejto ceste pomáhať zvládať prekážky, ktoré môžu zatriasť ich sebahodnotou či sebavedomím. Jednou z možností je využívať príbehy hrdinov detských kníh, ktoré deti učia akceptovať vzájomnú odlišnosť a budovať rešpekt voči druhým.

​​​​​​​
Detská kniha, ktorá ponúka príbeh, zábavnú hru a metodiku
Pred nedávnom vyšla na Slovensku detská kniha Filoména už nechce byť viac korytnačka. Práve v nej sa hlavná hrdinka, korytnačka Filoména, necíti dostatočne šikovná a prechádza obdobím hľadania vlastnej sebahodnoty. Pomocou vtipného príbehu o nespokojnej korytnačke Filoméne kniha rozvíja sociálne zručnosti a napomáha v správnom budovaní sebaobrazu dieťaťa. Pomocou nej je možné podporiť u detí empatiu, naučiť ich prijímať seba samého a uvedomovať si vzájomnú odlišnosť.
Korytnačka Filoména sa necíti dobre vo svojej koži, vo svojom tele, so svojimi vlastnosťami. Je smutná a má zlú náladu. Nechce už nikam nosiť svoj pancier a iným zvieratkám závidí ich vlastnosti. Prvý ju zaujme zajačik, ktorý súhlasí s jej návrhom na výmenu svojho kožúška za korytnačí pancier. Zdalo by sa, že Filoména môže byť teraz spokojná a užívať si pohodlie kožúška. Jej radosť však netrvá dlho. Korytnačku v kožúšku prekvapí hladná líška, a tak zistí, že ani byť zajacom nie je vždy len o radosti. Kto ďalší jej pomôže plniť si svoje predstavy o spokojnom živote? Rozhodne sa tak papagáj, ktorý sa Filoméne zapáči pre jeho krídla a pestré perie. Aj papagáj súhlasí s návrhom na výmenu, korytnačka získa krídla a papagáj kožúšok. Prezradíme vám, že na korytnačku čaká ešte jedna výmena. Ako to asi skončí a kedy začína Filoména pociťovať uvedomenie si vlastnej hodnoty a spokojnosť s tým, čím bola a čo mala ona sama, to asi tušíte...Viete si predstaviť, ako vtipne vyznieva celý príbeh, ktorý dotvárajú veselé ilustrácie „popletených“ zvieratiek. Počas príbehu o nespokojnej Filoméne majú dospelí príležitosť nielen na jeden rozhovor s deťmi. Táto unikátna detská kniha je studnicou tém na podnetné dialógy, ponúka priestor hneď na niekoľko rozhovorov a dokonca hier a aktivít na podporu empatie a sebapoznania detí. S knihou deťom vysvetlíte, ako podporiť vlastnú sebahodnotu a ako nájsť v sebe či v iných výnimočnosť, ktorá je obdivuhodná a zaslúži si rešpekt seba aj okolia.  Práve preto knihu odporúčame nielen rodičom, ale aj do všetkých materských aj základných škôl či detským psychológom. O vzťahoch v kolektívoch a inklúzii sa dnes veľa hovorí a táto kniha je výborným prostriedkom na praktickú prácu s deťmi, individuálnu aj v skupine.Hodnotu detskej knihy zvyšuje aj veselá hra, ktorá je súčasťou knihy. V závere sa nachádza vystrihovačka s postavou korytnačky Filomény a rozličné kostýmy na oblečenie, ktoré môžu deti striedavo vrstviť na korytnačku. A ak by ste takýchto doplnkových aktivít chceli ešte viac, na webovej stránke vydavateľa nájdete ďalšie vtipné vystrihovačky oblečenia pre Filoménu. 

Pomôžte si radami detskej psychologičky
Vydavateľstvo Vnímavé deti sa rozhodlo osloviť pre spoluprácu detskú psychologičku Máriu Tóthovú Šimčákovú, ktorá vypracovala k detskej knihe Filoména už nechce byť viac korytnačka doplnkový materiál (metodiku). Jej obsahom je viac ako desať námetov na aktivity a dialógy s deťmi, ktoré prevedú deti spomínanými témami a sú inšpirované práve príbehom o korytnačke Filoméne.
Detská psychologička sa snažila o to, aby sa deti čo najviac priblížili k vlastnému prežívaniu pocitov a emócií, aby ich pomocou navrhovaných dialógov a hier čo najviac pochopili. Rozhovormi o príbehu korytnačky Filomény a konkrétnymi hrami sa deti stotožnia s náladou hlavnej hrdinky detskej knihy a práve vďaka tejto skúsenosti nájdu cestu k vlastným detským postojom k sebe a svojmu okoliu.
Myslíme si, že deti potrebujú pomoc dospelého pri formovaní názorov na seba a svojich kamarátov, a táto kniha je spolu s metodikou vynikajúcim pomocníkom všetkým rodičom, učiteľom ale aj psychológom. Materiál je voľne k dispozícii na webovej stránke vydavateľstva pre každého rodiča, učiteľa, špeciálneho pedagóga či detského psychológa. Aj vďaka doplnkovým aktivitám od detskej psychologičky odkaz príbehu vynikne ešte viac a bude prínosom pre každé jedno dieťa, a v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť.
 
3 otázky a odpovede s detskou psychologičkou
Na otázky nám odpovedala detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková.

Na akých základoch stojí zdravá sebaúcta dieťaťa?
Zdravá sebaúcta často chýba aj dospelým, ak ju nedokázali nájsť v detskom veku. Dieťa potrebuje mať primerane rado seba samého a byť schopné mať vlastné sebavedomie. To stojí na jeho úspechoch, vnímaní, že sa mu niečo darí a ocení sa samo, alebo ho ocení okolie. Deti sa v kolektíve iných vedia aj porovnať a zhodnotiť, ako sa darí iným. My, ktorí sme v blízkom okolí dieťaťa, dokážeme pomôcť jeho sebavedomiu a úcte vtedy, ak chválime jeho činy, ale aj keď si ceníme jeho osobnosť a vlastnosti. 

Ako naučiť dieťa prijímať svoje vlastné nedokonalosti? Vie byť v tomto procese nápomocná aj spomínaná kniha o Filoméne?
Naša neopakovateľnosť je v zložení našich vlastností, schopností a to aj tých , na niektoré sme hrdý, alebo s ktorými nie sme spokojný. Tak to majú aj deti. Učte ich postaviť sa za seba. Skúsme sa s nimi rozprávať o tom, že ak im niekto niečo vyčíta či ich slovne uráža, má sa samo za seba postaviť. Ukážte deťom, že nie je správne vždy chcieť meniť len seba tak, ako na to išla Filoména. Tak ako ona aj dieťa sa nakoniec presvedčí, že každý je dobrý taký,  aký  je. Hoci aj so svojimi nedokonalosťami. Určite je táto kniha jednou z tých, ktorá veľmi deťom pomôže pri prijímaní svojich slabých stránok.

Myslíte si, že aj pomocou knižných príbehov deťom dokážeme ukázať, aké správanie je vhodné či správne?  
Mám rada príbehy pre deti so zvieracími hrdinami. Dieťa v predškolskom veku si hľadá sociálne scenáre na situácie, ktoré zažívajú. V tom sú im veľmi nápomocné knihy s príbehmi a hrdinami, ktorí sú ako ony a deti sa s nimi vedia identifikovať. Riešenie, ktoré dieťa nájde v príbehu, sa potom snaží uplatniť v živote. Aj my rodičia mu vieme pripomenúť, nech sa správa ako čistotné mačiatko či nespráva ako bláznivá opička. 
 

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]