Autor textu: Zuzana Peternai
11.01.2021

Už poznáme Tváre Erasmus+

V oblasti Školského vzdelávania prvenstvo získala Zuzana Peternai.

Foto: SAAIC

Nové Zámky 11.01.2021 (Skolske.sk)

Ocenenie „Tvár Erasmus+ je súťaž, ktorej cieľom je podporiť a vyjadriť uznanie realizátorom projektov Erasmus+ či jednotlivcom zapojených v programe Erasmus+, ktorí sa dlhodobo usilujú o šírenie dobrého mena programu a svojimi aktivitami významne prispievajú k jeho propagácii na Slovensku. Súťaž Tvár Erasmus+ spoločne organizujú SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport.

Súťaž prebiehala medzi nominovanými kandidátmi, ktorých vopred vybrala spoločne SAAIC a IUVENTA. Nominovaní boli vybraní na základe súboru kvalitatívnych kritérií, ktoré boli vopred stanovené. Všetci súťažiaci mali následne možnosť vytvoriť si vlastnú menovku – opis svojich aktivít a činnosti v programe Erasmus+ a zaslať jednu fotografiu. Následne im boli vytvorené profily, na základe ktorých mohli získavať hlasy v súťaži od 1. do 30. novembra 2020. V každej kategórii boli nominovaní traja súťažiaci.

pic
Foto: Archív Gymnázia P. Pázmáňa

V oblasti Školského vzdelávania prvenstvo získala PaedDr. Zuzana Peternai PhD., riaditeľka Gymnázia P. Pázmáňa s vjm v Nových Zámkoch. Žije s aj pre Erasmus+. S Erasmom sa zoznámila ešte počas vysokoškolských štúdií, vďaka nemu študovala semester v Holandsku. Bola to „láska na prvý pohľad“ a odvtedy sa každému chváli akého skvelého „partnera“ má. Okrem možností, čo program dáva na realizáciu rôznych projektov pre rozvoj celej školy vyhľadáva aj to „plus“.

Život bez Erasma si nevie ani predstaviť. O programe hovorí učiteľom aj riaditeľom, rada im pomáha pri vyplňovaní prihlášky, píše články do odborných časopisov, poradí s formuláciami a vie, že národná agentúra je najkompetentnejšia na túto aktivitu, ale aj ona dáva konzultácie pri výzvach. Ako ambasádorka eTwinningu na všetkých školeniach spomenie možnosti programu a jej webináre sa obsahovo týkajú spájaniu programu Erasmus+ a eTwinning.

Za nomináciu a ocenenie ďakujem, nesmierne si to vážim, je to úžasná spätná väzba pre mňa aj pre naše aktivity. Dúfam, že sa mi podarilo a aj darí viacerých inšpirovať a Erasmus+ tu ostane ešte dlhé roky,“ uviedla Peternai.

pic
Foto: SAAIC

V kategórii Odborné vzdelávanie a príprava sa víťazom stal Mgr. Martin Kubiš, ktorý je riaditeľ a iniciátor založenia 1. národného konzorcia stredných škôl Erasmus+ na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 2013. Je certifikovaný kouč „KompetenzenBilanz“ a poradca "Bilan de Competénces" podľa modelu FECBOP a pôsobí ako odborník aj v projektoch iných organizácií.
 
V kategórii Vysokoškolské vzdelávanie sa stala víťazkou Mgr. Zuzana Kunová zo Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre.
 
Prvenstvo v kategórii Vzdelávanie dospelých získala Ing. Renáta Lavková, ktorá pracuje ako učiteľka anglického jazyka už 28 rokov, od roku 2010 pracuje ako zástupkyňa riaditeľky v Jazykovej škole v Poprade a venuje sa manažmentu projektov.
 
Víťazkou v oblasti Mládež je PhDr. Soňa Holúbková (dobrovoľníčka v Nadácii Krajina harmónie).

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]