Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
17.12.2020

Zaujímavý archeologický artefakt v Múzeu Jána Thaina

Pozornosti návštevníkov sa teší bronzový náramok.

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Bratislava 17.12.2020 (Skolske.sk)

Aj v mesiaci december vystavuje Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch  vo svojich výstavných priestoroch na ul. M.R. Štefánika zaujímavý predmet mesiaca.

Je ním u nás vzácne sa vyskytujúci typ liateho bronzového náramku s pečatidlovými koncami a zdobené plastickým špirálovitým štýlom. V popiske predmetu, ktorý pripravil Jakub Godiš archeológ MJT v Nových Zámkoch,  sa dozvedáme, žeanalógie k danému predmetu evidujeme predovšetkým v oblasti Čiech a potom ďalej v regiónoch západnej Európy. Neustále sa množiace nálezy kovových predmetov, keramiky i ľudských kostí nachádzané pri ťažbe hliny si napokon vynútili prítomnosť archeológov z vtedajšieho Archeologického ústavu a múzea v Bratislave. Menší výskum v rokoch 1949-1950 viedla Ľ. Kraskovská, ktorá zdokumentovala 7 hrobov, pričom najvýznamnejší objav predstavovali dva neporušené hroby mužských bojovníkov v zbroji. Jeden z nich (hrob 3/49) bol ozbrojený dlhým železným mečom (dĺžka s pošvou - 84 cm) zaveseným na reťazovom opasku a železnou kopijou uloženou medzi dolnými končatinami. Celé telo okrem hlavy bolo prikryté oválnym dreveným štítom (135 x 67 cm), z ktorého sa zachovala železná puklica a okutie okraja. Zápästia muža zdobili bronzové náramky a jeho odev spínala na pravom ramene železná spona. K hlave zomrelého priložili keramický servis z piatich nádob vyrobených pokročilou technológiou - na hrnčiarskom kruhu (misy, váza) a vedľa neho mäsitý milodar v podobe porcovaného kusu ošípanej. Obidva hroby boli počas výskumu dôkladne vyzdvihnuté en bloc pre účely ich inštalácie do archeologickej expozície múzeí v Bratislave a v Martine.

Z pripraveného materiálu sa návštevník múzea dozvedá aj to, že v súčasnosti je na Slovensku evidovaných vyše 120 lokalít, na ktorých boli zistené pohrebiská laténskej kultúry (eponymná lokalita La Tène vo Švajčiarsku). Ide o prvú archeologickú kultúru v strednej Európe, pri ktorej je nesporne známa etnicita jej nositeľov - Keltov. Prvotné záznamy o náhodných nálezoch “keltských hrobov” na našom území sa datujú už k roku 1900. Najväčší rozmach cielenej terénnej výskumnej činnosti však nastal až v 50. rokoch 20. storočia, kedy v priebehu jednej dekády bolo objavených a preskúmaných až 32 pohrebísk (Maňa, Bajč-Vlkanovo, Dvory nad Žitavou, Hurbanovo a i.).

Čo treba vedieť o koronavíruse

Január 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131