Autor textu: Silvia Bodláková
18.06.2020

Začíname s lineárnymi funkciami

Ako ísť s deviatakmi na funkcie a ich grafy.

Pracovný list nakreslila Silvia Bodláková

Bratislava 18.06.2020 (Skolske.sk)

V deviatom ročníku pri zaznamenávaní funkčnej závislosti - grafy priamej a nepriamej úmery - sa začíname so žiakmi orientovať aj v lineárnych funkciách. Robíme akúsi prípravu na strednú školu, kde už veľmi rýchlo prechádzame do kvadratických funkcii a rovníc.

My si dnes na pár úlohách zopakujeme zakreslenie bodov v ortogonálnej sústave. V sústave, ktorú vlastne poznáme z geografie. Kedy sme v škole určovali polohu miesta pomocou rovnobežiek a poludníkov. Napríklad:  48°08′38″S ; 17°06′35″V je poloha Bratislavy. Čo znamená, že Bratislava sa nachádza približne na 48-mom stupni severnej šírky a približne na 17-tom stupni východnej dĺžky. Dnes nám túto polohu ukáže aj mobil a GPS.

Podobne v rámci roviny máme priamky, ktoré nazývame os x a os y. Sú navzájom na seba kolmé. Ich priesečník nazývame počiatkom súradnicového systému a jeho polohu určujeme ako [0,0]. Každý bod v rovine má teda dve súradnice. Pričom prvá súradnica je vyjadrenie polohy voči osi x a druhá súradnica je vyjadrenie voči osi y. Prečo? Tak to kedysi určili. Ber to ako fakt.  Chceš si to zapamätať? Nuž potom preto, lebo x je skôr v abecede ako y.

Opakujeme z ôsmej triedy

Zakresľovanie a bodov súradnicovom systéme a čítanie súradníc zakreslených bodov
https://www.youtube.com/watch?v=wG01QNm9hP4

Opakujeme Pytagorovu vetu

Počítame dĺžku úsečky alebo vzdialenosť dvoch bodov zakreslených v súradnicovom systéme
https://www.youtube.com/watch?v=NwjMEw7MfpQ
https://www.youtube.com/watch?v=IF7ydHfUGDM

pic
Pracovný list nakreslila Silvia Bodláková

Lineárne funkcie

Lineárna funkcia y = k.x + q.
Koeficient k je lineárny člen, koeficient q je konštantný člen. Premenná x je nezávislá a premenná y je závislá od hodnoty x.
Grafom lineárne funkcie je priamka alebo polpriamky, či úsečka alebo prípadne skupina bodov ležiacich na jednej priamke.

Úvod do zakresľovania funkcie do grafu
https://www.youtube.com/watch?v=ITUZw4Jt5Iw
https://www.youtube.com/watch?v=E8xtiIRADvg
Zakresľujeme lineárne funkcie do grafu
https://www.youtube.com/watch?v=ZCheuXNlEWg
https://www.youtube.com/watch?v=YCrSMjR1Yxs
https://www.youtube.com/watch?v=Lk0JVTM9M5o
https://www.youtube.com/watch?v=3SA6SJA2U-w

Celý článok môžete dočítať na adrese
https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/tipy-pre-skolakov/1521-linearne-funkcie

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
Napíšte nám [email protected]