Autor textu: Mária Škultétyová
15.05.2020

Učíme sa doma: Budem sa sústrediť? Alebo sústredím sa?  

Tvar budúceho času závisí od slovesného vidu. Inak ho tvoríme od dokonavých a inak od nedokonavých slovies.

Ilustračná snímka.

Bánovce nad Bebravou 15.05.2020 (Skolske.sk)

V poslednom čase čoraz častejšie počúvame, že sa na niečo budeme sústrediť. Počúvame to v televízii, čítame to v novinách.

V televízii som napríklad počula, že „ Na Slovensku sa zatiaľ budeme sústrediť na to, aby nám rušne nehoreli.“  V jednom článku som zas čítala, že „Disponibilné hodiny  na prehĺbenia učiva sa budú sústrediť na  predmety – matematika, anglický jazyk, telesná výchova.“ A do tretice: v televíznej debate istý predstaviteľ vlády hovoril, že sa bude sústrediť na to a na to.
 
Že vám to nejde do ucha? Ani mne, pretože vo všetkých vetách bol použitý nesprávny tvar budúceho času.
 
Ako tvoríme budúci čas 
 
Tvar budúceho času závisí od slovesného vidu. Inak ho tvoríme od dokonavých a inak od nedokonavých slovies.

Najskôr si povedzme, že slovesný vid môže byť dokonavý a nedokonavý. Dokonavý vyjadruje, že dej sa skončil, nedokonavý, že dej trvá. Budúcim časom  vyjadrujeme, že dej sa bude konať.
 
Budúci čas dokonavých slovies má tvar prítomníka:  zaspievať – zaspievam, pochváliť – pochválim, nakresliť – nakreslím. Dokonavé slovesá  teda nemajú prítomný čas, pretože tvarmi prítomníka vyjadrujeme budúci čas.
 
Od nedokonavých slovies budúci čas  tvoríme ako zložený slovesný tvar so slovesom byť: spievať -  budem spievať, chváliť – budem chváliť, kresliť – budem kresliť.
 
Teraz sa pozrime na sloveso sústrediť sa.
 
Sústrediť sa je plnovýznamové sloveso dokonavé, preto má budúci čas tvar prítomníka: sústredím sa.
 
Sloveso sústreďovať sa vyjadruje opakovanosť deja. Keďže opakovacie slovesá sú nedokonavé,  budúci čas má zložený tvar – sloveso byť + neurčitok plnovýznamového slovesa: budem sa sústreďovať.

Vyjadrenie budem sa sústrediť je nesprávne, ak však k nemu pridáme modálne (vôľové)  sloveso,  potom je  namieste povedať: budem sa musieť sústrediť, budem sa chcieť sústrediť, budem sa môcť sústrediť.
 
Už vieme, že citované vety správne  majú vyzerať takto:
 
Na Slovensku sa zatiaľ sústredíme na to, aby nám rušne nehoreli. Alebo: Na Slovensku sa zatiaľ budeme sústreďovať na to, aby nám rušne nehoreli.
Disponibilné hodiny na prehĺbenie učiva sa sústredia na predmety matematika, anglický jazyk, telesná výchova. Alebo: Disponibilné hodiny na prehĺbenie učiva sa budú sústreďovať  na predmety matematika, anglický jazyk, telesná výchova. A predstaviteľ vlády mal povedať, že sa sústredí na to a na, to, alebo mohol tiež povedať, že sa bude sústreďovať na to a na to.
 

A ešte jedna poznámka
 

V istom rozhovore som počula chybné vyjadrenie začala som sa sústrediť. Fázové slovesá začať, začínať, (z)ostať), (z)ostávať, (ne)prestať, (ne)prestávať spájame iba s nedokonavými slovesami – k určitému tvaru fázového slovesa  pripojíme neurčitok plnovýznamového: začala som sa sústreďovať, ostala som sedieť, prestala som písať...  Keďže sústrediť sa je dokonavé sloveso, vyjadrenie začala som sa sústrediť je nesprávne.
 

 

Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]