Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mária Škultétyová
16.04.2020

Učíme sa doma: Ako správne písať názvy ulíc

Problémy nám robí najmä písanie slova ulica a  prípona -ova. 

Foto: 

Bánovce nad Bebravou 16.04.2020 (Skolske.sk)

Ulice zvyčajne pomenúvame tak, že určujúce prídavné meno stojí pred určovaným podstatným menom ulica, teda slovo ulica je na druhom mieste a píše sa s malým u: Sládkovičova ulica, Husitská ulica, Mierová ulica, Partizánska ulica.

Ak druhové označenie ulica stojí pred vlastným pomenovaním a nie je jeho súčasťou, píšeme ho s malým začiatočným písmenom: ulica Sládkovičova, ulica Husitská, ulica Mierová. V praxi obyčajne druhové označenie ulica vynechávame a píšeme len vlastné pomenovanie: Sládkovičova, Husitská, Mierová.

Pozor musíme dávať na prípony -ova v názvoch utvorených od vlastných podstatných mien – majú tvar privlastňovacích prídavných mien, skloňujú sa podľa vzoru otcova, teda sa píšu s krátkym a: Štúrova, Štefánikova, Dubčekova, ale Mierová, Lipová, Stromová.

Slovo ulica sa stáva súčasťou vlastného pomenovania vtedy, keď stojí na začiatku a spája sa s genitívom podstatného mena. Ak je v genitívnom názve meno  osobnosti, uvádza sa aj rodné meno alebo jeho skratka. Slovo ulica sa v takomto prípade píše s veľkým  U a s veľkým písmenom sa píšu aj vlastné mená v názve ulice, všeobecné mená sa píšu s malým písmenom:  Ulica mieru, Ulica Ľudovíta Štúra, Ulica A. Dubčeka, Ulica generála Štefánika, Ulica slovenských partizánov, Ulica Slovenského národného povstania.

​​​​​​​Názvy ulíc  typu Za valy, Záfortňa, K nemocnici, Vystrkov, Pod lesom, Za kaštieľom a pod. píšeme s veľkým začiatočným písmenom. Ak je v predložkovom pomenovaní vlastné meno, píšeme ho  s veľkým písmenom: Pod Zoborom. Keď pred názov dáme druhové označenie ulica, ktoré nie je súčasťou pomenovania a považuje sa za všeobecné podstatné meno, slovo ulica píšeme  s malým písmenom: ulica Za valy, ulica Záfortňa, ulica K nemocnici, ulica Vystrkov, ulica Pod hájom, ulica Pod Zoborom.  V praxi   však v týchto prípadoch slovo ulica zvyčajne nepoužívame.

Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]