Autor textu: Vladimír Bačišin
14.02.2020

Abeceda ekonomiky - priemyselná revolúcia

Abeceda ekonomiky- základné informácie o ekonomike

Foto:www.pexels.com

Bratislava 14.02.2020 (Skolske.sk)

Priemyselná revolúcia, alebo priemyselný obrat, či Veľká priemyselná revolúcia bol masový prechod od ručnej práce k práci prostredníctvom strojov, od manufaktúram k fabrikám. Bol vo vedúcich krajinách sveta v XVIII. až XIX. storočí.

Hlavným dôsledkom priemyselnej revolúcie bola industrializácia - prechod od prevažne agrárnej ekonomiky k priemyselnej výrobe, ktorá vyústila do transformácie agrárnej spoločnosti na priemyselnú.

Priemyselná revolúcia sa neuskutočnila súčasne v rôznych krajinách, ale celkovo sa verí, že obdobie, keď k týmto zmenám došlo, začína od druhej polovice XVIII. storočia a trvá po celé XIX. storočie. Charakteristickým rysom priemyselnej revolúcie je rýchly rast výrobných síl na základe veľkého strojárskeho priemyslu, ako aj vytvorenie kapitalizmu ako dominantného svetového hospodárskeho systému.

Priemyselná revolúcia sa časovo zhodovala nielen so začiatkom hromadného používania strojov, ale aj so zmenou celej štruktúry spoločnosti. Bol sprevádzaný prudkým nárastom produktivity práce, rýchlou urbanizáciou, začiatkom rýchleho hospodárskeho rastu (predtým bol hospodársky rast spravidla viditeľný iba v rozsahu storočí) a zvyšovaním životnej úrovne obyvateľstva.

Priemyselná revolúcia, ktorá začala vo Veľkej Británii a ktorá prešla krajinami Európy a USA, umožnila prechod len z 3 - 5 generácií na agrárnu spoločnosť kde väčšina obyvateľstva žila v chudobe,  na priemyselnú spoločnosť.

Priemyselná revolúcia sa začala vo Veľkej Británii v poslednej tretine 18. storočia a nadobudla komplexný charakter v prvej polovici 19. storočia, potom pokrývala ďalšie krajiny Európy a Ameriky.

Existuje názor, že vývoz kapitálu zo zahraničných britských kolónií bol jedným zo zdrojov akumulácie kapitálu v metropole, čo prispelo k priemyselnej revolúcii vo Veľkej Británii ak stiahnutiu tejto krajiny do pozície vodcov svetového priemyselného rozvoja. Podobná situácia v iných krajinách, napríklad v Španielsku a Portugalsku, zároveň neviedla k zrýchleniu hospodárskeho rozvoja.

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň vzniku SNR - pamätný deň Slovenskej republiky (SR), Deň softvérovej slobody
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131