Autor textu: Školské
01.12.2019

Študenti počas HACKATHONU riešili, ako zlepšiť separáciu odpadu

Spoločne vytvorili viacero riešení.

Foto: UCM

Trnava 01.12.2019 (Skolske.sk)

 Viac ako 40 študentov spolu so svojimi pedagógmi a zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spoločne riešili problematiku nedostatočného separovania odpadu a možnosti, ako ho lepšie a efektívnejšie separovať v priestoroch univerzity.

Hackathon je kreatívna a rýchla forma, ako hľadať nové možnosti či nové riešenia a môže byť užitočným a zaujímavým nástrojom aj pre komerčné firmy. Organizuje sa od jedného dňa až do jedného týždňa, počas ktorého skupina vybraných ľudí intenzívne a bez prestávky pracuje na vyriešení daného problému.

Do tohto projektu sa zapojili študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave z troch študijných programov – marketingovej komunikácie, masmediálnej komunikácie a teórie digitálnych hier. Spoločne vytvorili viacero riešení, ako zlepšiť separovanie odpadu a najmä motivovať študentov k spoločenskej zodpovednosti.


Študenti boli rozdelení do šiestich tímov, v rámci ktorých mali 90 minút na hľadanie riešenia vopred stanoveného problému. K dispozícií mali internet, smartfóny, či flipcharty, na ktoré v závere graficky znázornili svoje riešenia. Tieto výstupy po uplynutí časového limitu prezentovali pred porotou, ktorú tvorili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej spoločnosti a Fakulty masmediálnej komunikácie.

Uviedla Zuzana Šanta Bobovnická, organizátorka projektu.

Porota následne určila a odmenila víťaznú skupinu, ktorá prišla s najlepším a reálne spracovateľným nápadom. Ten pozostával z projektu zameraného na snahu minimalizovať celkovú produkciu odpadu na školách. Projekt bol rozdelený do troch kategórií, v ktorých študenti navrhli zaviesť doplňovacie automaty na nápoje s využitím vlastných nádob zákazníkov (študentov), zavedenie množstva vyradených školských počítačov na elektronické testovanie z dôvodu zamedzenia plytvania papierom pri testoch či písomkách a využívanie komunálnych nádob na odpad s nálepkami vo forme šípok/mapy, ktorá by študenta/pedagóga usmernila, kde sa nachádza najbližší kôš na separovaný odpad. Víťazný tím získal od Fakulty masmediálnej komunikácie finančnú odmenu a od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry elektronické čítačky kníh.


Hackathon vnímam ako dobrú motiváciu a najmä spôsob, ako študentov upozorniť na dôležité témy. Separácia odpadu je jednou z nich a univerzity by mali ísť nielen študentom, ale aj celej spoločnosti príkladom. Študenti prejavili veľkú mieru kreativity a angažovanosti pri uchopení problematiky, vymysleli viacero zaujímavých spôsobov ako odpad triediť a ako dostať túto tému medzi študentov a širokú verejnosť.

Uviedol Andrej Brník, člen komisie a prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou zo štyroch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. V súčasnosti poskytuje štúdium v piatich študijných programoch: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Ako jediná fakulta v Čechách a na Slovensku má registrované v prestížnej svetovej databáze Web of Science až tri vedecké časopisy: Communication Today, European Journal of Media, Art and Photography a Lege Artis. Language yesterday, today and tommorow.

SIEA – Slovenska inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ, zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch, poskytuje bezplatné energetické poradenstvo či plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií.

Mgr. Marianna Urmínová
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]