Autor textu:  Mgr. Ivana Šimočková, PhD.
19.11.2019

Cestovný ruch v konkurenčnom prostredí

Konferenciu pripravila Katedra cestovného ruchu UMB pri príležitosti 55. výročia. 

Foto: EF UMB

Bratislava 19.11.2019 (Skolske.sk)

Katedra cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici privítala vo štvrtok 7. novembra odborníkov a absolventov na konferencii, ktorá sa konala pod záštitou jeho Magnificencie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Cieľom podujatia bolo v Historickej radnici mesta prispieť k prehĺbeniu teoretických a praktických poznatkov z cestovného ruchu. Ambíciou členov katedry bolo vytvoriť synergický efekt zo spolupráce vedeckej komunity, študentov a absolventov študijného odboru cestovný ruch a reprezentantov praxe.

Program konferencie bol rozdelený do dvoch blokov. V dopoludňajšom bloku s názvom Destinačný manažment a marketing aktívne vystúpili viacerí významní domáci a zahraniční odborníci. Popoludňajší program akcentoval výročie vzniku katedry a v slávnostnom duchu bilancoval významné míľniky vývoja 55. ročnej Katedry cestovného ruchu.

Úvodný príspevok odbornej časti konferencie o budúcnosti cestovného ruchu predniesol  Prof. Dr. Harald Pechlaner. Prezident najstaršej asociácie expertov cestovného ruchu na svete AIEST sa vo svojej vedecko-výskumnej práci zameriava na spravovanie, vedenie a dizajn destinácií, podnikanie a globálne výzvy pre cieľové miesta. Domáca škola sa prezentovala aktuálnym výstupom riešeného výskumného projektu zameraného na reinžiniering organizačných štruktúr v cestovnom ruchu na Slovensku, pričom boli prezentované aj výsledky medzinárodného benchmarkingu. Praktické skúsenosti z manažmentu cieľového miesta na úrovni kraja predstavila predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Ing. Iveta Niňajová, PhD. Stála pri zrode klastra LIPTOV a podieľala sa na vzniku KOŠICE Turizmus, v súčasnosti pôsobí ako poradca Podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja pre cestovný ruch a regionálny rozvoj. Výhody a nevýhody rekreačných poukazov, ktoré priniesol prvý rok ich používania odhalil Ing. Richard Štaffen, Sales Director zľavového portálu ZľavaDňa.sk.

Popoludňajší program sa niesol v oslavnom duchu. Dlhoročnú tradíciu a kvalitu vzdelávania v cestovnom ruchu, ktorú v tomto roku ocenila aj Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO certifikáciou Tedqual Scheme, predstavil prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. Pri príležitosti 55. výročia založenia katedry vystúpili so zdravicami viacerí zástupcovia praxe, ktorí prezentovali komunitu viac ako 3200 úspešných absolventov. Keďže zámerom podujatia bolo prehĺbiť dobré vzťahy a posilniť kooperáciu medzi vedeckou komunitou a praxou, skúsenosti z pôsobenia v cestovnom ruchu priblížili bývalí študenti a dlhoroční spolupracovníci Katedry cestovného ruchu. Budúcnosť cestovných kancelárií v turbulentných časoch načrtol Ing. Tibor Bajaník – riaditeľ CK FIFO, s. r. o. Piešťany. Štúdium cestovného ruchu a uplatnenie v praxi predstavil Ing. Adrián Švec z ARKON a.s. a  Ing. Rudolf Križan z Best Hotel Properties, a. s. poodhalil podstatu manažmentu hotelov v konkurenčnom prostredí.

Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici je najstaršie a najprestížnejšie pracovisko so zameraním na cestovný ruch na Slovensku a udržanie aktívnych väzieb so svojimi absolventmi pokladá za kľúčové. Z tohto dôvodu ďalší program konferencie dal priestor nielen spomínaniu na roky štúdia, ale aj rozšíreniu možností spolupráce počas neformálneho spoločenského stretnutia. O jeho úspešný priebeh sa postarali partneri podujatia Mesto Banská Bystrica, OOCR Stredné Slovensko, DOBRÝ KRAJ Rozvojová agentúra BBSK, n.o., Asociácia organizácií cestovného ruchu, The Grand Vígľaš, Hiadlovec Event&Catering, Veľkokrtíšska vínna cesta, Stacomb Coffee Consultants Company a Hamsik Winery.
 
 
Autor:  Mgr. Ivana Šimočková, PhD.

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]