Autor textu: Školské.sk
08.11.2019

Traffic Watch – Monitoring dopravy pre inteligentné mestá

Študenti STU riešia problém dopravy na predmete Tímový projekt.

Foto: STU

Bratislava 08.11.2019 (Skolske.sk)


Každodenne strávime značné množstvo času na cestách. Prepravujeme sa do zamestnania, škôl, do obchodov a rôznych inštitúcií a späť do svojich domovov. Premávka je veľakrát veľmi zhustená so zápchami, takže okrem času prichádzame o trpezlivosť. Tento stav má nepriaznivý dopad tiež na životné prostredie. Je preto dôležité, aby bola cestná doprava efektívna a rýchla. Rozhodujúcim faktorom je architektúra a dizajn cestnej siete. Akýkoľvek dizajn je však tak dobrý, ako dobre vyhovuje potrebám tých, ktorí ho budú používať. Zistiť ich potreby nie je jednoduché. Dôležité je mať informácie koľko vozidiel sa bude presúvať po cestnej sieti, v akých časoch a približne vedieť odkiaľ idú a kam smerujú. Tento problém sa pokúsili vyriešiť študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na predmete Tímový projekt.

Získať tieto informácie umožní systém Traffic Watch. Jeho cieľom je zaznamenávať cestnú premávku, analyzovať ju a výsledky spracovať a poskytnúť do požadovanej formy. Zadávateľovi dokáže poskytnúť potrebné informácie o doprave z viacerých pohľadov. „Pri nasadení napríklad na križovatku informuje o množstve a časoch prejazdov z jednotlivých smerov. Zaznamenáva taktiež dĺžku prejazdov, čím umožňuje sledovať rýchlosť a plynulosť premávky. Nezávisle na prejazdoch sleduje pre každý bod križovatky vyťaženie, relatívnu rýchlosť či čas státia vozidiel. Takto pomáha identifikovať „úzke hrdlá“ a neefektívne či potenciálne nebezpečné miesta križovatky“, uvádzajú študenti. 

Ako TrafficWatch funguje?


TrafficWatch sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvou je sieť inteligentných kamier fyzicky rozmiestnených priamo v cestnej sieti. Pomocou techniky počítačového videnia vykonávajú detekciu vozidiel zo zaznamenaného obrazu a prvotné vyhodnotenie ich pohybu. Na server sa posielajú už len dáta o pohybe detekovaných objektov namiesto obrazového streamu.

Druhou časťou systému je server, ktorý ukladá, agreguje a zobrazuje získané dáta používateľovi. Cez jednoduché administrátorské rozhranie umožňuje konfiguráciu pozorovania ako aj ladenie detekčného algoritmu.

Tieto všetky analýzy sú obnovované priebežne, preto systém podporuje monitoring v reálnom čase. Veľkou výhodou systému sú jednoduchá nasaditeľnosť, údržba a správa systému, ako aj široká ponuka analýz, ponúkaných v jednom spoločnom riešení. Bežný postup detekcie založený na odčítaní pozadia je rozšírený  pre zvýšenie presnosti o sledovanie kľúčových bodov, počítanie optického toku alebo predikciu pohybu vozidla.

Systém vyvinul tím študentov v zložení Matej Groma, Matej Horváth, Peter Jurkáček, Jozef Kamenský, Adam Kňaze, Kristína Macková, Lenka Pejchalová a Jakub Sedlář pod vedením Ing. Ivana Srbu, PhD. a v spolupráci so spoločnosťami Unicorn Systems a Orange Slovensko.
 

Fakulta informatiky a informačných technológií  STU
​​​​​​​
·       Jediná fakulta v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET, ktorú má aj Cambridge či Ofxord na svojich technických smeroch (http://bit.ly/FIIT_akred).
·       Jediná fakulta na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií.
·       Najmladšia fakulta Slovenskej technickej univerzity, ktorá oslávila 16. výročie.
·       Jedna z dvoch slovenských fakúlt v medzinárodnom združení Informatics Europe, ktorého cieľom je zlepšovanie kvality výskumu a výučby v oblasti informatiky a IT.
·       Absolventi  sa zaraďujú do segmentu s najvyššími priemernými platmi (1639 eur) a sú najžiadanejší na trhu práce (s najvyšším podielom pracujúcich v odbore – 94%, druhá najlepšia fakulta v SR má 80%).
·       Fakulta s najlepšou návratnosťou financií vynaloženými na študentov. Už po 2,16 roku od úspešného ukončenia štúdia sa vrátia štátu všetky financie vynaložené na študenta.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň dobytia Bastily (Francúzsko, štátny sviatok),
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131