Autor textu: TASR
28.10.2019

SMS chce razantnejšie riešenia pri zmene matematického vzdelávania

Očakávali odvážnejšie kroky.

Foto: Pixabay

Bratislava 28.10.2019 (TASR)

 Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) považujú návrh Koncepcie skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku za prijateľný kompromis a dobré východisko pre systémové zmeny v matematickom vzdelávaní, aj keď očakávali odvážnejšie kroky. Zástupca Slovenskej matematickej spoločnosti (SMS) Dušan Šveda tvrdí, že SMS požadovala razantnejšie riešenia. TASR o tom informovala RÚZ.

      SMS tvrdí, že navrhované opatrenia majú len ako celok potenciál reálne zvýšiť úroveň matematického vzdelávania. Účastníci konferencie Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť, ktorá sa uskutočnila v apríli, sa zhodli na tom, že v regionálnom školstve je potrebné realizovať viaceré opatrenia a zmeny. Ide napríklad o posilnenie postavenia matematiky ako jedného z pilierov všeobecného vzdelávania a ako základ vzdelávania s orientáciou na prípravu odborníkov pre znalostnú ekonomiku, a to tak, že sa zmení spôsob a skvalitní sa vyučovanie matematiky, zvýši sa počet hodín matematiky na školách a zavedie sa povinná maturita z tohto predmetu na dvoch úrovniach. Okrem toho by sa mali tiež výsledky z povinnej maturitnej skúšky z matematiky akceptovať ako súčasť podmienok prijatia na štúdium, podporovať by sa mala aj starostlivosť o talenty a mali by sa vytvárať nové inovatívne učebnice matematiky a podporné učebné materiály.

      Druhým dôležitým bodom podľa účastníkov konferencie je prijatie opatrení na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov a prípravy budúcich pedagógov. Dosiahnuť to chcú napríklad skvalitnením ďalšieho vzdelávania učiteľov a prenesením ho do kompetencie vysokých škôl, oddelením prípravy učiteľov základných a stredných škôl či zvýšením váhy odbornej predmetovej prípravy a pedagogickej praxe z aprobačných predmetov.

      Pracovná skupina Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre spracovanie koncepcie matematického vzdelávania na základných a stredných školách si väčšinu návrhov osvojila. Nesúhlasí však so zavedením povinnej maturitnej skúšky z matematiky na dvoch úrovniach, ale ani s tým, že by ju mali vysoké školy akceptovať ako súčasť podmienok prijatia študentov na štúdium. Naopak, SMS to považuje za kľúčové. ŠPÚ si neosvojila ani návrh na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov, ktoré by sa malo preniesť do kompetencie vysokých škôl či oddelenie prípravy učiteľov základných a stredných škôl.

      ŠPÚ spustil verejné pripomienkovanie dokumentu s názvom Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku. Hlavnými cieľmi koncepcie je zefektívniť edukačný proces na základných a stredných školách, zvýšiť kvalitu vyučovania matematiky zameranú na rozvíjanie matematického myslenia. Okrem toho tiež sledovať efektívnosť implementácie štátnych vzdelávacích programov, ale aj vzdelávacích štandardov z matematiky do školských vzdelávacích programov a do výchovno-vzdelávacieho procesu. Dokument sa môže pripomienkovať do 15. novembra.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]