Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Školské.sk
30.04.2019

Mládežníckej výmeny Youth for Youth sa zúčastnilo 24 mládežníkov

Aj mladí ľudia z vidieckeho regiónu sa mohli vzdelávať vďaka financovaniu z programu Erasmus+.

Foto:OZ Protect wrok

Bratislava 30.04.2019 (Skolske.sk)

Občianske Združenie (OZ) Protect work bolo úspešné pri získavaní financovania z programu Erasmus+. 24 mladých ľudí vo veku 15-20 rokov zo štyroch krajín - Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Českej republiky, sa zúčastnilo mládežníckej výmeny Youth for Youth. 

Projekt umožnil mladým ľuďom, aby prispeli k riešeniu otázky budúceho uplatnenia na trhu práce a v živote a aby boli úspešnými mladými ľuďmi. Nosnou aktivitou projektu bola podpora podnikateľského vzdelávania, podnikateľskej gramotnosti. Výsledkom je aktivita mladých ľudí pod spoločnou značkou – spoločný sociálny podnik.

pic
Foto: OZ Protect wrok

Jednou zo zaujímavých aktivít, bolo stretnutie so zamestnávateľmi a podnikateľmi, ktorí dali mladým ľuďom užitočné rady, ako postupovať, ak chcú aby o nich bol na trhu práce záujem. Na druhej strane, zamestnávatelia získali príležitosť byť informovaní, ako mládežnícke organizácie pracujú na rozvoji zručností mladých ľudí. Okrem iného mohli na vlastné oči vidieť, koľko mladých ľudí má chuť robiť niečo pre svoju budúcnosť:

- umožniť mladým ľuďom získať vedomosti, rozvíjať zručnosti a formovať postoje
- prispieť k ich osobnému rozvoju, sociálnemu začleneniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva mladých ľudí a zlepšiť ich vyhliadky na získanie zamestnania a uplatnenia sa v živote.

pic
Foto: text

Sme šťastní, že sme boli úspešní pri získavaní finančných prostriedkov z programu Erasmus+ a tešíme sa, že mladí ľudia z vidieka získali príležitosť rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti.

Hovorí Miriam Kottlík, projektová manažérka.

Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk 

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na obdobie 2014 - 2020. Veľkou mierou zvyšuje financovanie EÚ (+ 40 %) s celkovým rozpočtom 14.7 miliárd eur určených na rozvoj vedomostí a zručností a cieľom je zvýšiť kvalitu a relevantnosť kvalifikácií a zručností. Dve tretiny financovania sa poskytujú na granty pre približne 4 milióny ľudí na štúdium, odbornú prípravu a získanie pracovných skúseností, alebo na dobrovoľnícke aktivity v období 2014 - 2020 (v porovnaní s 2.7 miliárd eur v období 2007 - 2013). Čas, ktorý môžu účastníci stráviť v zahraničí, sa pohybuje od niekoľko dní až po rok. Cieľom programu Erasmus+ je modernizovať vzdelávanie, prípravu a mládežnícku prácu v rámci Európy. Je otvorený pre organizácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pre všetky sektory celoživotného vzdelávania – od škôl až po vzdelávanie dospelých. Program Erasmus+ poskytuje financovanie pre organizácie, a tým vytvára možnosti pre študentov, učiteľov, učňov, dobrovoľníkov, mládežníckych lídrov a amatérsky šport. Taktiež poskytuje financovanie partnerstiev medzi organizáciami, ako sú vzdelávacie inštitúcie, mládežnícke organizácie, podniky, miestne a regionálne autority a neziskové organizácie a podporuje reformy v členských štátoch v oblasti modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a podporuje inovácie, podnikateľské zručnosti a zamestnateľnosť. 

Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a IUVENTA (v oblasti mládeže a športu).

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a IUVENTA (v oblasti mládeže a športu).

Projekt získal financovanie v rámci Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+ KA1 - VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]