Autor textu: TASR
09.07.2019

Od septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v regionálnom školstve 

Budú zamerané na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Foto: MŠVVaŠ

Bratislava 09.07.2019 (TASR)

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka 2019/2020 zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prinesie viacero noviniek. Ako TASR informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zmeny majú priniesť vyššiu efektivitu poradenstva a pomôcť učiteľom, ktorí majú túto oblasť v rámci škôl a školských zariadení na starosti.

      Podľa novelizovaného zákona je cieľom kariérového poradenstva najmä zosúladenie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami či potrebami trhu práce. "Po novom sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci psychologického a výchovného poradenstva. Výkon jednotlivých činností sa inštitucionálne prerozdeľuje medzi školy a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva. Týmto krokom sa sleduje zabezpečenie čo najkomplexnejších a najefektívnejších služieb," uviedol rezort školstva.

      V rámci škôl a školských zariadení sa činnosť kariérového poradenstva bude zameriavať na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti. Ťažisko výkonu diagnostickej, ako aj koordinačnej činnosti bude v rámci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Tieto centrá budú taktiež metodicky usmerňovať výkon kariérového poradenstvo v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.

      V školách a školských zariadeniach sa budú na realizácii kariérového poradenstva podieľať jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov. Napríklad kariérový poradca na škole bude niesť hlavnú zodpovednosť za výkon kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach. V prípade, že v škole táto pozícia nie je, zodpovednosť preberá výchovný poradca. 

      Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu. 

      Na 79 existujúcich centrách pedagogicko-psychologického poradenstva vznikne 79 pracovných miest odborných zamestnancov – kariérových poradcov. "Ťažisko ich práce bude spočívať najmä vo výkone činností kariérového poradenstva, realizácia ktorých by bola v prostredí školy alebo školského zariadenia menej efektívna," dodal rezort školstva.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]