Autor textu: Jana Ikrényiová
13.06.2019

Zelené školy sú v kurze

Prihláste sa do Zelenej školy, do 30. júna je registrácia zvýhodnená.

Foto: Zelená škola

Bratislava 13. júna (Skolske.sk)

 Už 15 rokov sa učitelia a žiaci po celom Slovensku zapájajú do najväčšieho medzinárodného envirovzdelávacieho programu Zelená škola. Výsledkom ich spoločných aktivít sú viditeľné pozitívne zmeny na životnom prostredí školy a jej okolia.  
 
Program Zelená škola má celosvetový úspech. Zapojených je doň 51 tisíc škôl zo 67 krajín na všetkých kontinentoch. Populárny je najmä preto, že školy inšpiruje a prispieva k väčšiemu zážitkovému a praktickému vzdelávaniu v bežnom vyučovaní.  
 
Prázdne steny ozdobené kôrami stromov, každý voľný priestor v triede a na chodbe vyplnený rastlinami, vonné vrecká a čaje z vlastných sušených byliniek, školské kompostovisko, útočiská pre hmyz a vtáky, drevené lavičky, zelenina a ovocné stromy či mini jazierka priamo na školskom dvore. Toto je len malá ukážka toho, ako sa zmenilo prostredie na školách, po tom ako sa zapojili do programu Zelená škola.  
 
„Zelená  škola mi vzala pokojný spánok. Počas noci totiž rozmýšľam, čo by sme ešte mohli spraviť a ako to urobiť.“ Hovorí jeden z učiteľov, ktorý je zapojený do programu Zelená škola a ktorého práve nadšenie detí z novej zelenšej atmosféry školy povzbudzuje k ďalším aktivitám. 
 
Dlhodobými praktickými aktivitami tak môžu učitelia podporiť deti v tom, aby sa prirodzene zamýšľali nad tým ako pomáhať našej planéte pri každodennom konaní.  Enviromentálne výučbové programy a aktivity sú určené pre všetky materské, základné, stredné a špeciálne školy. Do programu sa zapájajú na dva školské roky, počas ktorých sa venujú jednej zo 7 tém ako voda, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie, doprava a ovzdušie, potraviny, energia a odpad. 
  

pic
Foto: MŠ Nitrianske Rudno

Teší nás, že do programu sa len v tomto školskom roku zapojilo 345 škôl z celého Slovenska. Hlavným lákadlom pre školy je chuť vykonávať zmysluplné environmentálne aktivity, ako aj systematická metodická podpora a možnosť výmeny skúseností medzi školami.

Juraj Oravec, manažér programu Zelená škola


Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. Koordinátorom celého projektu na Slovensku je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Školy môžu na realizáciu aktivít získať aj finančnú podporu v grantových kolách a tiež majú možnosť zapojiť sa do niekoľkých ďalších projektov, ktoré sú súčasťou programu Zelená škola. Tento školský rok získalo ocenenie a vlajku Zelenej školy 152 úspešných škôl. 
 
Do nového ročníka sa školy môžu registrovať do 15. septembra 2019. 
 
Viac informácií na: http://www.zelenaskola.sk/ 

pic
Foto: MŠ Hôlohovec
pic
Foto: ZŠ Trnava
pic
Foto: text
Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]