Autor textu: TASR
07.06.2019

OSN vyhlásila Svetový deň bezpečnosti potravín

Pripadá na 7. júna.

Foto: TASR/AP

New York/Rím 7. júna (TASR)

 Pod bezpečnosťou potravín treba chápať absenciu - alebo aspoň prijateľnú a bezpečnú úroveň - rizík, ktoré by po konzumácií potravín mohli poškodiť či ohroziť zdravie spotrebiteľa. Riziká ohrozujúce zdravie konzumenta potravín majú mikrobiologický, chemický či fyzický charakter a sú voľným okom neviditeľné: ide o baktérie, vírusy alebo o rezíduá pesticídov. Uviedla to Organizácia Spojených národov pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti potravín, ktorý pripadá na 7. júna. V roku 2019 sa pripomína prvýkrát a OSN na tento deň zvolila tému Bezpečnosť potravín je vecou každého.

      Ako ďalej zdôraznila OSN na svojej webovej stránke, spôsob, akým sa potraviny vyrábajú, skladujú, spracovávajú, pripravujú a napokon aj konzumujú, sa priamo týka zdravia každého človeka. Preto je nevyhnutné, aby vlády, medzinárodné organizácie, vedecké kruhy, súkromný sektor a občianska spoločnosť zaistili bezpečnosť potravín tým, že: 

      -- dohodnú sa na normách potravinovej bezpečnosti na svetovej úrovni; 
      -- vytvoria sa regulované systémy kontrol potravín tak, aby boli účinné vrátane pripravenosti na mimoriadne situácie a schopnosti na ne reagovať; 
      -- zaistí sa prístup k pitnej vode; 
      -- budú sa uplatňovať a dodržiavať správne praktiky v pôdohospodárstve (pôdnom, vodnom, chovnom, pestovaní ustríc); 
      -- posilní sa používanie systémov riadenia potravinovej bezpečnosti v potravinárskom priemysle; 
      -- posilnia sa kapacity spotrebiteľov tak, aby o výbere potravín mohli rozhodovať len informovaní - a tí budú siahať len po potravinách zdravých.
      OSN publikovala aj päť princípov na zvýšenie bezpečnosti potravín: ide o:
      -- dodržiavanie čistoty; 
      -- oddeľovanie surových potravín od potravín po tepelnej úprave;
      -- venovanie pozornosti riadnemu tepelnému spracovaniu; 
      -- skladovanie potraviny pri bezpečnej teplote;
      -- používanie bezpečnej vody a bezpečných surových produktov.

      Potravinová bezpečnosť sa nedá oddeliť od bezpečnosti jednotlivých produktov, z ktorých sa pripravujú pokrmy. Vo svete, v ktorom sa výroba a distribúcia potravín stala ohnivkom oveľa komplikovanejšej reťaze, potravinové incidenty súvisiace s bezpečnosťou potravín - ako píše OSN - môžu mať negatívne dôsledky na zdravie ľudí, ako aj na obchod a ekonomiku na celom svete. 

      V súčasnosti Komisia potravinového kódexu (Codex Alimentarius), ktorú spoločne zostavili Organizácia Spojených národov pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), zohráva výraznú úlohu pri vypracovávaní medzinárodných noriem pre potraviny s cieľom chrániť zdravie spotrebiteľov a zabezpečiť riadne praktiky v obchode s potravinami.

      Komisia Codex Alimentarius na 39. zasadnutí v roku 2016 jednomyseľne rozhodla, že podporí návrh na zavedenie Svetového dňa bezpečnosti potravín ako stáleho dňa v kalendári dní vyhlásených Organizáciou Spojených národov. V júli 2017 Komisia Codex Alimentarius podporila rezolúciu o vyhlásení tohto svetového dňa, pričom WHO ju podporila v decembri toho istého roku. 
​​​​​​​
      V decembri 2018 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo Svetový deň bezpečnosti potravín s tým, že sa každoročne bude pripomínať 7. júna. 

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]