Autor textu: TASR
05.06.2019

Učená spoločnosť Slovenska nesúhlasí so zákonom o VŠ 

Súčasné nastavenie si vyžaduje hlbšie zmeny.

 Bratislava 5. júna (TASR)

 Učená spoločnosť Slovenska nesúhlasí s novelou zákona o vysokých školách, ktorú schválil parlament na májovej schôdzi. Považuje ju za výrazný zásah do akademických práv a slobôd. Spoločnosť kritizuje, že právnu normu prijal parlament bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou. Ministerstvo školstva vníma, že sektor vysokých škôl je uzavretý, súčasné nastavenie podľa rezortu nie je vhodné a vyžaduje si hlbšie zmeny ako tie, čo prijal parlament.

      "Kategoricky odmietame novely zákonov v rámci legislatívneho procesu, ktoré sa diametrálne líšia od hlavného zámeru novely, čím menia charakter zákona a robia obskúrnou diskusiu v rámci pripomienkového konania," uvádza spoločnosť vo svojom vyhlásení. Z formálneho a procesného hľadiska námietky nemá, uvítala by však, keby sa poslanci pred rozhodovaním poradili s odbornou verejnosťou. Prijaté ustanovenia sú totiž podľa spoločnosti podstatné pre akademickú správu, ako aj budúci charakter univerzít. 

      Za „vážny nedemokratický krok“ považuje Učená spoločnosť Slovenska napríklad zrušenie ustanovenia obmedzujúceho výkon funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. So zrušením časového obmedzenia mandátov akademických funkcionárov vyjadrila nesúhlas v máji aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Podporila aj Spoločné vyhlásenie Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).

      Rezort školstva akceptuje rozhodnutie parlamentu, ktorý upravil podmienky opakovaného funkčného obdobia rektorov, dekanov, prorektorov a prodekanov. Upozorňuje pritom, že rektora verejnej vysokej školy naďalej volí akademický senát vysokej školy, ktorý je volený akademickou obcou. Otvorenie možnosti opakovaného vymenovania prodekana, prorektora môže viesť k profesionalizácii týchto pozícií.

      "Nerozumieme preto, čo RVŠ a ŠRVŠ myslia tým, že rektori vysokých škôl ovplyvňujú zloženie voliteľov. Ministerstvo vníma, že sektor vysokých škôl je uzavretý a stanovisko RVŠ a ŠRVŠ chápeme ako potvrdenie, že súčasné nastavenie nie je vhodné a vyžaduje si hlbšie zmeny, ako boli prijaté Národnou radou SR," uvádza v reakcii rezort.
​​​​​​​
      Poznamenáva, že v minulosti otvoril viacero tém, ktoré mohli zdynamizovať akademickú kariéru. Išlo napríklad o nahradenie habilitačných a inauguračných konaní systémom otvorenej súťaže o pozície vysokoškolských učiteľov. "Tento návrh nebol kladne prijatý, a preto je sporné, ak v súčasnosti RVŠ vyzýva na príležitosti pre mladých kvalitných akademikov," konštatuje ministerstvo, ktoré uvíta, ak v rámci akademickej komunity bude výkon vedúcich pozícií vnímaný ako príležitosť na zlepšenie chodu inštitúcie.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]