Autor textu: Jana Ikrényiová
04.06.2019

Prihláste sa do programov Junior Achievement Slovensko

BSK školám vo svojej pôsobnosti program plne hradí.

Bratislava 4. júna  (Skolske.sk)

Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko pomáha už 26 rokov stredným školám a učiteľom na Slovensku rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

Školám, učiteľom a žiakom ponúkame vzdelávacie programy, ktoré:

- sú odporúčané aj Pedagogicko-organizačnými pokynmi,
- ponúkajú učiteľom komplexné vzdelávacie materiály (metodickú príručku, učebnicu pre žiakov, vybrané didaktické nástroje) a akreditované vzdelávanie,
- sú vhodné pre základné školy, stredné odborné školy aj gymnáziá,
- vďaka zážitkovému vzdelávaniu prepájajú teoretické poznatky a prax,
- rozvíjajú u žiakov praktické, komunikačné, prezentačné a ďalšie zručnosti,
- sú potrebné pre súčasný trh práce.

Jednorázový poplatok za vzdelávanie učiteľa prihláseného v máji je 70 €, pre prihlášky prijaté v júni a neskôr 80 €. Poplatok za zapojenie sa školy do programu je stanovený na 30 €, bez ohľadu na počet zapojených učiteľov. Skvelou novinkou je, že stredným školám, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, poplatok za vzdelávanie učiteľov aj za program plne hradí BSK.

Podrobné podmienky a viac informácií o nás a našich vzdelávacích programoch nájdete na stránke www.jaslovensko.sk/ucitel.

Pre základné školy


Základy podnikania - pre žiakov 5. a 6. ročníka
Piataci a šiestaci na základných školách sa naučia praktické informácie o organizácií a fungovaní podniku. Sami si vyskúšajú, ako to v podniku funguje a získajú tak mnoho podnetov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní.
www.jaslovensko.sk/jazakladypodnikania

Ja a peniaze - pre žiakov 1. až 4. ročníka
Naučíme najmenších žiakov na základných školách prečo bez práce nie sú koláče a peniaze nerastú na stromoch. Finančnú gramotnosť im sprostredkujeme vďaka pútavým obrázkom a reálnym situáciám, ktoré zažíva hlavný hrdina učebnice, Filip.
www.jaap.jaslovensko.sk

Viac ako peniaze - pre žiakov 7. až 9. ročníka
Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť by mali vedieť žiaci už od druhého stupňa na základnej škole a všetci stredoškoláci. Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch sa naučia vďaka tomuto programu.
www.viacakopeniaze.sk
​​​​​​​

Pre stredné školy


Aplikovaná ekonómia

Žiaci si zakladajú vlastnú firmu, v ktorej vďaka reálnej skúsenosti rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu, učia sa zodpovednosti a nadobúdajú vybrané zručnosti pre lepšiu zamestnateľnosť.
www.firma.jaslovensko.sk

Etika v podnikaní
Program svojim obsahom i formou prebúdza aktívny záujem študentov o vnímanie etických hodnôt a podnecuje medzi nimi diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov. Svojím obsahom reaguje na aktuálne trendy v oblasti etiky podnikania a zatraktívňuje a popularizuje túto značne náročnú problematiku.
www.evp.jaslovensko.sk

Viac ako peniaze
Efektívne narábať s financiami a  zodpovedne s nimi hospodáriť by malo byť pre stredoškolákov prirodzené. Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch sa naučia aj vďaka tomuto programu. Program je vytvorený v súlade s aktuálne platným Národným štandardom finančnej gramotnosti.
www.viacakopeniaze.sk

Učebnica ekonómie a podnikania
Spolu 15 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli viac o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, úlohe štátu, marketingu, ale aj o podnikaní a manažmente. Celé vzdelávanie prebieha prostredníctvom moderného online portálu.
www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie
​​​​​​​

Vzdelávanie učiteľov

Pre učiteľov je pripravené akreditované vzdelávanie, vďaka ktorému získajú potrebné zručnosti pre realizáciu programov, metodické materiály a didaktické pomôcky.

Prihlásiť sa môžete do 30. júna 2019. Viac informácií nájdete na www.jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]