Autor textu: TASR
04.06.2019

Prekladateľ Ján Pauliny jubiluje 

Venuje sa arabskej autobiografickej literatúre.

Bratislava 4. júna  (TASR)

 Veľkou zásluhou arabistu a orientalistu Jána Paulinyho, ktorý bude mať v utorok 4. júna 80. rokov, sa Slovensko zaradilo medzi niekoľko krajín ako napríklad Rusko, Nemecko, Taliansko či Spojené kráľovstvo, ktoré majú kompletný preklad základného literárneho diela arabského sveta Tisíc a jedna noc.
      Za umelecký preklad týchto slávnych orientálnych príbehov získal Ján Pauliny v roku 2003 Cenu Jána Hollého a v roku 2010 Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia.
      Jedného z najvýznamnejší slovenských arabistov a prekladateľov nominovali v roku 2010 aj na Krištáľové krídlo v kategórii Publicistika a literatúra.
      Okrem umeleckého prekladu sa vo vedeckej práci profesor Ján Pauliny venoval arabskej autobiografickej literatúre, výskumu arabskej ľudovej literatúry – náboženskej a svetskej. Monografickými prácami a štúdiami inicioval vznik novej arabistickej disciplíny: Arabská ľudová stredoveká náboženská literatúra. Jeho vedecké práce citujú aj poprední zahraniční odborníci.
      Ján Pauliny sa narodil 4. júna 1939 v Martine. Jeho otec bol významný slovenský jazykovedec, zakladateľ slovenskej štylistiky, slovakista a vysokoškolský profesor Eugen Pauliny. K arabčine sa Ján Pauliny dostal aj preto, lebo to bol v tých časoch jediný orientálny jazyk, ktorý sa na Slovensku vyučoval. Lásku k cudzím rečiam zdedil po starom otcovi, ktorý kedysi obchodoval v Rusku a sám hovoril piatimi jazykmi. Každú nedeľu pri ceste do kostola mu zdôrazňoval: "Uč sa jazyky, bez nich z teba nič nebude!".
      Vysokoškolské vzdelávanie absolvoval Ján Pauliny najprv v rokoch 1956–1957 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, odkiaľ odišiel do Prahy, kde na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študoval kombináciu arabčinu - angličtinu a venoval sa aj arabistike a islamistike. Magisterské štúdium ukončil v roku 1961 a o päť rokov neskôr na základe rigoróznej práce Dialektizmy v slovníku Muhít al-muhít získal na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity titul PhDr. V roku 1971 na tej istej škole dosiahol aj titul kandidát vied (CSc.).
      Na bratislavskej FiF UK získal Ján Pauliny v roku 1987 vedeckú hodnosť docent. Habilitačnú prácu predkladal už v roku 1975, avšak z politických dôvodov nebol pripustený k obhajobe. Od roku 1997 pôsobil ako profesor v odbore neslovanská filológia (orientalistika – arabistika).
      Ako vysokoškolský pedagóg na Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave však pôsobil už od roku 1961. V rokoch 1994-1997 bol dekanom FiF UK, členom Vedeckej rady UK (1990-1997), predsedom a členom Vedeckej rady FiF UK (1994-2004) a tiež členom predsedníctva Akreditačnej komisie Slovenskej akadémie vied - SAV (1994-2002). Vedúcim Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK bol v rokoch 1995-2004.
      Ján Pauliny má za sebou aj bohatú zahraničnú prednáškovú činnosť. Prednášal na univerzitách v Halle (1974), Káhire (1988), vo Viedni (1991-1996), Paríži (1992), Heidelbergu (1993, 1995, 1996), v Toulouse (1993), ale aj v Madride (1995) či v roku 1996 na Yalovej univerzite a na floridskej Atlantic University.
      Okrem vzácnych prekladov príbehov z literárneho klenotu Tisíc a jedna noc (1987,1989, 2003), alebo dvojzväzkového Snára arabských mudrcov je profesor Ján Pauliny autorom aj vedeckých monografií a kníh z oblasti literatúry. Napísal: Život v ríši kalifov (1972), Arabi – vládcovia Stredomoria (1976), Kniežatá púšte (1978), Samarkand a Buchara (1979), Abú al-Hasan al-Kisáí: Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch (1980), Objavenie Arábie (1983), Egypt (1990), Ibn Ishák: Život Mohameda, Posla Božieho (2003).


Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]