Autor textu: Jana Ikrényiová
10.05.2019

Lesníci budú vzdelávať v novej enviroučebni

Takto prinesú les medzi ľudí.

Žilina 10. mája (Skolske.sk)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v spolupráci s poľskými lesníkmi z Nadleśnictwa Ujsoły vybudovali jedinečnú Lesoučebňu (enviroučebňu) priamo v meste Žilina. Lesníci dlhodobo vnímajú nedostatok vedomostí o lese a nízku mieru pochopenia práce lesníkov. Takto prinesú les medzi ľudí a ponúknu doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik najprv realizovali z vlastných prostriedkov prestavbu nevyužitých priestorov OZ Žilina na enviroučebňu. V rámci mikroprojektu enviro-učebňu vybavili.
Akreditovaní slovenskí a poľskí lesní pedagógovia v rámci projektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ chcú prispievať ku skvalitneniu environmentálneho vzdelávania súčasných pedagógov, študentov – budúcich pedagógov ale aj širokej verejnosti. Miniprojekt bude prostriedkom k nadviazaniu partnerstiev medzi lesnými pedagógmi, pedagógmi vo všeobecnosti a verejnosťou, čo prispeje k výmene environmentálnych zručností a k zníženiu jazykovej bariéry v environmentálnej oblasti. Tie sa budú uskutočňovať počas úvodného seminára 26.3.2019 ako aj štyroch edukačných seminárov. Stanovené úlohy projektu budú riešené využitím skúseností a zručností lesných pedagógov.Predpokladá sa, že takto vytvorený edukačný priestor podnieti skvalitnenie cezhraničného stredoškolského a odborného vzdelávania v environmentálnej oblasti a vytvorí sa pevnejší vzťah pohraničného obyvateľstva v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.

• LESY SR, štátny podnik vybudoval v rámci mikroprojektu s názvom „Vzdelávaním bližšie k prírode“ enviroučebňu, ktorá bude slúžiť v Žiline na vzdelávanie o lese a lesníctve.• Cieľom projektu je výmena skúseností v oblastiach odborného ekologicko-lesníckeho vzdelávania - vzdelávania v environmentálnej výchove o lesnom ekosystéme a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života. 

Cieľom mikroprojektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ schváleného minulý rok vo výzve Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 je zvýšiť kvalitu stredoškolského systému vzdelávania súčasných pedagógov, študentov – budúcich pedagógov, ale aj širokej verejnosti v oblasti celoživotného vzdelávania environmentálnej výchovy. Plánovaný rozpočet mikroprojektu predstavuje hodnotu 36 517,47 € (z toho 85 % rozpočtu – 31 039,84 € bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 % tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu – 1.825,87 € a 10 % predstavuje vlastné spolufinancovanie – 3 621,76 €). 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov v Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Máj 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]