Autor textu: Jana Ikrényiová
10.05.2019

Mladí murári si zmerali sily v tradičnej súťaži

Najlepšie sa darilo domácim.

Nitra 10. mája (Skolske.sk)

Mladé talenty

Prvá časť súťaže preverila žiakov 1. a 2. ročníka učebného odboru murár a študijného odboru operátor stavebnej výroby z teoretických vedomostí, ktoré nadobudli počas štúdia. Potom nasledovala praktická časť. Úlohou budúcich majstrov bolo vymurovať špecifický fragment z tehál Porotherm Profi 38. V ďalšej časti pokračovala súťaž murovaním segmentu z pórobetónu a vyhotovením omietky na vymurovaný fragment.

Na dodržiavanie technologických postupov, čistotu pracoviska a časový limit dozerala odborná porota. Členov poroty tvorili vyžrebovaní pedagógovia a delegovaní zástupcovia partnerov.

pic
Foto: Foto: text

Víťazi súťaže Murár 2019

1. miesto SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra
Patrik Chren
Samuel Nagy

2. miesto SOŠ polytechnická, ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Adam Hofferík
Milan Baumeister

3. miesto SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina
Patrik Abrahamovič
Andrej Dolník

Podpora odborného vzdelávania

Súťaž je dobrou príležitosťou pre priamy kontakt študentov s najmodernejšími murárskymi technológiami a výrobkami. Ide o jeden zo spôsobov, akým si budujú do budúcnosti návyk k systematickému vzdelávaniu a zvyšovaniu svojej odbornosti. Jozef Ištokovič hodnotí pozitívne spoluprácu s výrobcami stavebných materiálov: „Bez spolupráce a sponzorstva zo strany výrobcov stavebných materiálov, akými je aj spoločnosť Wienerberger, by školy neboli schopné organizovať takéto súťaže z vlastných prostriedkov. Takto majú žiaci možnosť zoznámiť sa s najnovšími materiálmi, s ktorými budú po absolvovaní štúdia pracovať.“ 

​​​​​​​Spoločnosť Wienerberger považuje odborné vzdelávanie budúcich profesionálov za prioritu. „Aktívnou podporou súťaží zručností sa snažíme pripravovať žiakov odborných škôl na budúcu prax. Je v našom záujme, aby sa výrobky Porotherm spájali s kvalitou práce realizátorov, ktorí s nimi pracujú,“ povedal Alexander Pintér, technický poradca spoločnosti Wienerberger. Spoločnosť Wienerberger poskytla okrem murovacieho materiálu aj praktické a hodnotné ceny pre výhercov.

pic
Foto: Foto: text

Propagácia murárskeho remesla

Jedným z cieľov súťaže je aj propagácia študijného odboru murár. Citeľný nedostatok kvalifikovaných odborníkov na stavebnom trhu si žiada zmenu v prístupe k ich vzdelávaniu. „Záujem zo strany rodičov i žiakov o stavebné profesie je čím ďalej, tým menší. Vyplýva to z menšej populácie a väčšej ponuky na vzdelávanie zo strany gymnázií a iných druhov škôl,“ konštatuje J. Ištokovič. 

Murárska profesia je pritom mimoriadne žiadaná na trhu práce. „K zviditeľneniu murárskeho povolania, ale aj ostatných stavebných odborov, by bolo potrebné sa začať venovať žiakom už na základných školách,“ myslí si Ištokovič.

Mladí murári sa zišli na pôde Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre, kde predviedli svoje zručnosti a vedomosti v medzinárodnej konkurencii. Na tohtoročnom 26. ročníku súťaže MURÁR 2019 sa zišlo 13 dvojčlenných družstiev zo Slovenskej a Českej republiky.Najlepšie sa darilo žiakom zo Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre Patrikovi Chrenovi a Samuelovi Nagyovi. „Medzinárodná súťaž v odbore murár má na našej škole dlhoročnú tradíciu,“ hovorí Jozef Ištokovič, hlavný majster Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre, ktorá súťaž MURÁR 2019 organizovala.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]