Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Ing. Viliam Wesserle, koordinátor SOČ na SPŠS v Žiline 
09.05.2019

Žiaci zo SPŠ-stavebnej v Žiline sú víťazmi celoštátnej SOČ 

Družstvo tvorili Mário Fraštík, Ladislav Tamáši a Filip Šuvara.

Žilina 9. mája (Skolske.sk)

Nie je väčším ocenením za dlhé hodiny strávené za počítačom, ako stáť na najvyšších stupňoch víťazov a preberať diplomy. Ten pocit zažila trojica žiakov a jedna žiačka zo SPŠ - stavebnej v Žiline. Stredoškolská odborná činnosť je jednou zo zaujímavých podporných aktivít, ktorá výrazne prispieva ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Aktivizuje vyhľadávanie nadaných a talentovaných žiakov, podporuje ich kreativitu a súťaživosť. SOČ-ka rozvíja odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov, podporuje zážitkové tvorivé myslenie, vedie žiakov k samostatnému a aktívnemu riešeniu úloh.

Motiváciou žiakov stredných odborných škôl je, že predvedenie a obhajoba úspešnej odbornej práce , ktorá sa umiestnila na 1.až 3. mieste v krajskom kole SOČ , alebo na 1. až 5 . mieste v celoštátnom kole SOČ, je uznaná ako forma výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci získavajú na súťaži množstvo nových poznatkov, porovnávajú si vedomostí s vrstovníkmi iných škôl z celého Slovenska, získavajú nové skúsenosti tvorivou zážitkovou formou s využívaním moderných informačných nástrojov k prezentácii práce.

Do 41. ročníka SOČ sa ako každý rok, zapojili aj žiaci našej školy. Vypracovali práce v odbore 09. Strojárstvo, hutníctvo, doprava; 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia; a 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

pic
Foto: text

Školské kolo sa uskutočnilo 03. marca 2019 v aule SPŠ- stavebnej v Žiline. Pri prezentácií prác sa zúčastnili aj vybraní žiaci z nižších ročníkov, aby nabrali inšpiráciu. Celkovo bolo v školskom kole 11. prác, z ktorých do okresného kola postúpilo 6. prác. 

Okresné kolo sa konalo dňa 19. marca 2019 na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Na pôde gymnázia sa stretlo 52 žiakov zo 14 stredných škôl z okresu Žilina, aby v príjemnej pracovnej a tvorivej atmosfére predstavili a obhájili 41 súťažných prác v 15 odboroch pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Svojou prítomnosťou na súťaži nás tento rok poctila aj regionálna televízia „RAJ“. 

Dňa 3. apríla 2019 sa na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo SOČ. Naša škola mala tento rok na krajskej prehliadke početné zastúpenie. Reprezentovalo nás 10 žiakov s 5 súťažnými prácami. 
​​​​​​​
Do celoslovenského kola postúpili vždy dve najlepšie práce z každého odboru. Tento rok sme mali 2 práce v odbore 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia, čo sa doteraz našej škole nepodarilo.

Košice privítali účastníkov celoslovenského kola SOČ na pôde Strednej odbornej školy automobilovej v dňoch 24. – 26. apríla 2019. 

Najväčší úspech, 1. miesto na celoslovenskom kole SOČ, dosiahli Mário Fraštík, Ladislav Tamáši a Filip Šuvara s prácou „Modernizácia základnej školy Slovenských partizánov v Považskej Bystrici“ z triedy IV.D. Konzultantmi tak rozsiahlej práce boli Ing. Eva Kucharová, Ing. Marcel Zsóka, PhD., Ing. Jozef Bullo, Ing. Beáta Nemčeková, Ing. Jana Mikulová, spolu s koordinátorom SOČ, Ing. Viliamom Wesserlem.

Za úspešnou trojicou nezaháľala ani ich spolužiačka Daniela Majáková, ktorá s prácou „Materská škola KASH“ obsadila krásne 3. miesto na celoslovenskom kole SOČ. Konzultantkou jej práce bola Ing. Eva Kucharová.

pic
Riaditeľ školy Ing. J. Ďuriník zagratuloval víťazom

Naši úspešní „sočkári“ boli prijatí aj pánom riaditeľom školy, Ing. Jozefom Ďuriníkom, ktorý im zablahoželal k úspechu a poďakoval im za vzornú reprezentáciu školy.

Ing. Viliam Wesserle, koordinátor SOČ na SPŠS v Žiline

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]