Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mária Lehotská
07.05.2019

KU mala zastúpenie na VZ Európskej federácie sestier

Stretnutie bolo v Bruseli.

Ružomberok 7. mája (Skolske.sk)

Zástupcovia členských štátov sa 11. a 12. apríla stretli v Bruseli na 109. Valnom zhromaždení Európskej federácie sestier. KU na podujatí zastupoval PhDr. Lukáš Kober. PhD., člen prezídia SKSaPA.
Členské štáty EFN (36) využili túto príležitosť, aby analyzovali kľúčové politické témy a ich vplyv na ošetrovateľstvo. Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných sa Valného zhromaždenia zúčastnili PhDr. Lukáš Kober, PhD., člen Rady a Prezídia SKSaPA a zároveň pedagóg Katedry ošetrovateľstva FZ KU, PhDr. Dana Zrubcová, PhD., Mgr. Júlia Jankovičová a Mgr. Janka Gelatíková, PhD., ktorá viedla výbor pre verejnú politiku.

Valné zhromaždenie bolo kľúčovou príležitosťou na vypracovanie potrebných opatrení pre zlepšenie vzdelávacích programov. EFN vytýčila nasledovné akčné body pre budúcu spoluprácu: zapojenie sestier do tvorby politiky v oblasti zdravia (na úrovni EÚ a aj na národnej úrovni), implementovanie opatrení vyplývajúcich zo Smernice 2013/55 / EÚ (vrátane článku 31, s. 8, stanovujúcich minimálne požiadavky na vzdelanie sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť), nakoľko dokument nebol vo viacerých členských štátoch EÚ transponovaný.

pic
Foto: Foto: KU Ružomberok

Členovia EFN tiež diskutovali o účasti na európskych projektoch týkajúcich sa elektronických zdravotných záznamov (InteropEHRate a Smart4Health) a kompetencií mentorov počas klinickej praxe (QualMent). Na Generálnom zhromaždení EFN sa zúčastnil aj člen Výboru Európskej asociácie študentov ošetrovateľstva (ENSA) Floro Cubelo. ENSA je organizáciou pre spoluprácu medzi národnými ošetrovateľskými študentskými organizáciami a univerzitami v Európe. Jej cieľom je spojiť európskych študentov. Zástupcovia ENSA chcú diskutovať o praktickej aj teoretickej časti vzdelávania, analyzovať rozdiely, vzájomne si pomáhať a porozumieť „svetu ošetrovateľstva“. Je to spôsob ako sa navzájom podporovať a meniť nepriaznivú situáciu v odbore.

​​​​​​​ENSA je poradným orgánom a riadi sa národnými politikami členov. PhDr. Lukáš Kober, PhD. po diskusiách so zástupcom ENSA prisľúbil pomoc pri kreovaní národnej študentskej organizácie, ktorá by pod gesciou SKSaPA a v spolupráci s univerzitami zastrešovala študentov na Slovensku. Pevne veríme, že sa aj na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku nájdu aktívni študenti, ktorí nemajú strach z nových výziev a myšlienku spoločnej organizácie študentov ošetrovateľstva podporia.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]