Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mgr. Ľuboslava Bieliková
15.03.2019

ZŠ P.Jilemnického zorganizovala regionálnu konferenciu Učiaca sa škola

V úspechu iných vidím inšpiráciu - Petr Ludwig

Zvolen 15. marca (Skolske.sk)


Väčšina z nás pozná príslovie často prisudzované africkému kontinentu: „Chce to celú dedinu vychovať dieťa“. Príslovie naznačuje, že na to, aby sa dieťa stalo zdravým, angažovaným a aktívnym dospelým, do jeho prípravy by sa mali zapojiť všetci členovia spoločnosti. Vzdelané, zdravé, mysliace a sebavedomé deti neustále potrebujú (vo svojom vývoji a rozvoji) vysokú mieru prepojenosti ľudí i silnú podporu.

S cieľom zvýšenia informovanosti a prepojenosti výchovy, vzdelania v rodinách, v školách i v komunite organizuje naša škola (ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene) už siedmy rok vzdelávaciu regionálnu konferenciu s názvom Učiaca sa škola. Vždy na inú nosnú tému. V predchádzajúcich rokoch sme sa venovali ľudským právam, finančnej/spotrebiteľskej výchove a podpore čitateľskej gramotnosti. Spokojní účastníci vlaňajšej konferencie vyjadrili záujem pokračovať v téme podpory a rozvoja kritického myslenia. 

pic
Foto: Foto: ZŠ P. Jilemného Zvolen

Riadiaci zamestnanci školy sa stotožňujú s myšlienkou, že dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú. Podnetné diskusie, okrúhle stoly, inšpiratívne pracovné dielne, príklady dobrej praxe, vzdelávacia konferencia. Aj to je obraz prvého marcového pondelka (počas jarných prázdnin), keď účastníci konferencie otvorili témy týkajúce sa kritického myslenia detí i dospelých. Takmer stovka učiteľov všetkých typov škôl i odborná verejnosť sa spolu zamýšľali nad otázkami ako viesť žiakov k tomu, aby vedeli pracovať s informáciami, ktoré k nim prichádzajú. Ako ich viesť k používaniu vlastnej mysle... Čím osloviť žiaka, aby neveril polopravdám, hoaxom, klamstvám, aby racionálne posudzoval svet okolo seba. Ako zapojiť žiakov do procesov, v ktorých budú sami zodpovední za formovanie vlastného vzdelávania a života. 

Hosťami konferencie boli aj odborní lektori: Dušana Bieleszová (mediátorka, redaktorka vydavateľstva Wolters Kluwer SR), Alžbeta Hrušovská (vyštudovala filmovú a televíznu réžiu, dnes učí cez projekt Teach for Slovakia) a redaktor Denníka N Vladimír Šnídl, ktorý sa posledné tri roky venuje dezinformáciám na internete (autor vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie a knihy Pravda a lož na Facebooku. Konferenciu otvorila Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy, ktorá konferenciu organizuje. Ponúkla účastníkom príklady dobrej praxe, inšpiratívne projekty, ale aj skúsenosti týkajúce sa kurzov kritického myslenia deviatakov či portfólia pedagogických zamestnancov s názvom Autoškola kritického myslenia. V tvorivých dielňach účastníci otvárali témy hľadania pravdy, intelektuálnej zvedavosti a zrelosti, vyhodnocovania faktov, efektívneho rozhodovania a učenia argumentácie. 

pic
Foto: Foto:ZŠ P. Jilemnického Zvolen

Na organizátorskej škole preferujú učitelia vo vyučovaní analytické riešenie problémov. Od detí požadujú zdôvodnenia, učia sa s nimi predpokladať dôsledky a spolu riešia komplexné hádanky. Postupne a primerane veku hľadajú argumenty a protiargumenty nielen pri samotnom vyučovaní, ale aj na báze každodenných maličkostí. Učia sa čo najlepšie odpovedať na potreby detí opierajúc sa o deklarované hodnoty školy i spoločnosti.

Otázku vzdelávania pre budúcnosť rieši celý svet. Ak by sme sa chceli inšpirovať vo Fínsku, tak to, čo je u Fínov stále závideniahodné, je ich schopnosť viesť permanentnú spoločenskú diskusiu o potrebných zmenách vo vzdelávaní s pohľadom upretým do budúcna a odvaha pustiť sa aj do zložitých reforiem a zatiaľ neoverených inovácií. Dôkazom toho je aj zverejnená vízia žiaducich zmien. Fínsko sa má stať krajinou, kde sa všetci (deti i dospelí) radi učia. K jej naplneniu však vedú pomerne náročné stratégie, ktoré vyžadujú zmenu tradičného prístupu ku vzdelávaniu.

Aj slovenské školy majú svoje vízie. Dnes už vieme, že prebiehajúca reforma v školstve môže naplniť len časť z nich. Aj preto nečakáme na pokyny zhora (z ministerstiev), už roky iniciujeme zmeny zdola nahor. Je zaujímavé, že účastníci konferencie svojim aktívnym prístupom dotvárali aktivity a nápady, ktoré nevyžadujú školskú reformu ani príliv financií. A napriek tomu viditeľne inovujú procesy učenia a učenia sa. 

Ďakujem podporovateľom za pomoc pri príprave regionálnej konferencie a pri vytváraní vzdelávacieho centra, ktoré cielene šíri príklady dobrej praxe ďalej. 

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]