Autor textu: Zuzana Hausová
04.02.2019

Chirana Stará Turá sa sama stará o svojich učňov

Na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Starej Turej, si koncernový podnik Chirana vychováva kvalifikovaný robotnícky dorast.

Bratislava 4. februára (Skolske.sk)

Od začiatku tohto školského roku je zavedené na Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom trojročné štúdium v profesii obrábač kovov. Vedomosti v ňom nadobúda 154 budúcich frézarov, sústružníkov a vŕtačov.
Štvorročné štúdium s maturitou sa uskutočňuje v profesiách mechanik-nastavovač a mechanik-elektronik. Tieto odbory študuje 236 chlapcov a dievčat.
Na škole sa zároveň realizuje projekt rozvoja čs. výchovnovzdelávacej sústavy novokoncipovaním učebných odborov.

pic
Foto: Foto: Foto: Foto: archív TASR/5.2.1981

FOTO: Učiteľ ing. Vladimír Tallo a žiaci Miroslav Rebro, Peter Chrupka merajú striedavé napätie cez regulačný transformátor.

Pedagogickému zboru učilišťa slúžia na skvalitňovanie výučby odborné učebne a laboratóriá, ako sú napríklad elektrotechnické, strojárske a fyzikálno-chemické laboratóriá. Tieto učitelia dopĺňajú svojpomocne vyrobenými učebnými pomôckami.

pic
Foto: Foto: Foto: archív TASR/5.2.1981


FOTO:Majster odbornej výchovy Stanislav Zigo vysvetľuje žiačkam Ivete Šupčíkovej (uprostred) a Márii Kováčikovej montáž časti dentálnej súpravy.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]