Autor textu: Archív
31.07.2013

Miestne školy v Poprade počas leta zlepšujú podmienky na výučbu

Podľa potreby sa tak mení podlahová krytina, maľuje sa a menia okná.

Poprad 31. júla (TASR) –

Počas prázdninového obdobia sa v popradských školách realizujú rôzne údržbárske práce a opravy, ktoré nie je možné uskutočniť cez školský rok.

Podľa potreby sa tak mení podlahová krytina, maľuje sa a menia okná.

„Od 1. júla sa z kapitálových výdavkov rekonštruuje strecha Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote a realizuje sa aj prestavba služobného bytu na triedy a na sociálne zariadenia MŠ v celkovej sume 130.000 eur. Z bežných výdavkov sa bude opravovať strecha na MŠ na Tranovského ulici v Poprade – Veľkej," informovala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade Edita Pilárová.

Nie sú to však podľa nej jediné investície. V uplynulom školskom roku sa v dvoch školách úspešne začali realizovať projekty Premena tradičnej školy na modernú. Z nich získali v minulom školskom roku finančné prostriedky Spojená škola na Letnej ulici a ZŠ s MŠ na Ulici Fraňa Kráľa v Poprade – Veľkej. Projekty sú financované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu do výšky 95 percent a 5 percent prostriedkov v rámci spolufinancovania poskytuje mesto. Spojená škola na Letnej ulici získala zdroje vo výške viac ako 280.000 eur, mesto prispieva sumou takmer 15.000 eur. ZŠ s MŠ na Ulici Fraňa Kráľa získala vyše 184.000 eur.

Projekty sa začali realizovať v roku 2012 a ukončené budú v roku 2014.

Ich hlavným cieľom je podľa Pilárovej čerpanie prostriedkov na vzdelávanie učiteľov i materiálne vybavenie škôl novými technológiami i pomôckami. Mesto Poprad ďalej získalo v rámci projektu Detské dopravné ihriská 2013 na zabezpečenie praktického výcviku, výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách 5000 eur. „Tie sa využijú na skvalitnenie praktického výcviku žiakov zakúpením nového technického vybavenia, bicyklov a teoretickej prípravy aktualizáciou výukového programu PRÉMIUM, CD Autoškolák a učebnou pomôckou Dopravná výchova,“ doplnila Pilárová.

Počas uplynulého školského roka sa uskutočnili v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad aj významné opravy a rekonštrukcie v celkovej sume viac ako 600.000 eur.

Po 30.000 eur z rezervy prenesených kompetencií získali Spojená škola na Letnej ulici a ZŠ s MŠ na Tajovského ulici na opravy väčšieho rozsahu. Vyše 550.000 eur sa investovalo v rámci kapitálových výdavkov do rekonštrukcií striech, zateplenia, prístavby či modernizácie gastrozariadení v školských jedálňach.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Výročie memoranda národa slovenského, Svetový deň bezpečnosti potravín OSN
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131